Burgemeestersbesluit - Kerstkraam voor goede doel - 9, 10, 11, 16, 17 en 18 december 2022

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
woensdag 23 november 2022
Datum van bekendmaking
donderdag 24 november 2022