Burgemeestersbesluit - Het plaatsen van preventieborden tegen wildplassen op diversie locaties op het openbaar domein in de marge van de Gentse Feesten 2022

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
donderdag 23 juni 2022
Datum van bekendmaking
donderdag 23 juni 2022

Beschrijving

Je kan het burgemeestersbesluit hier raadplegen.