Burgemeestersbesluit - hengelwedstrijd Watersportbaan - 21 maart, 13 april, 13 juni en 26 september 2020

Orgaan van goedkeuring
burgemeester
Datum van goedkeuring
maandag 10 februari 2020
Datum van bekendmaking
dinsdag 11 februari 2020