Burgemeestersbesluit - Hengelwedstrijd Watersportbaan - 18 april, 25 april en 23 oktober 2021

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
donderdag 7 januari 2021
Datum van bekendmaking
maandag 11 januari 2021