Burgemeestersbesluit - GBK's jubileumbar - Campus Sterre Krijgslaan - 19 oktober 2020

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
vrijdag 9 oktober 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 15 oktober 2020