Burgemeestersbesluit - Earthling Belgium - Korenmarkt - 17 oktober 2020

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
maandag 12 oktober 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 15 oktober 2020