Burgemeestersbesluit - CINEMA MALFAIT - 15 februari 2020

Orgaan van goedkeuring
burgemeester
Datum van goedkeuring
maandag 10 februari 2020
Datum van bekendmaking
dinsdag 11 februari 2020