Burgemeesterbesluit - Winterfeest 2019 met fakkeltocht - zondag 1 december 2019

Orgaan van goedkeuring
burgemeester
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking