Burgemeesterbesluit - Ceremonie huldiging Portugese oud-strijders - 11 november 2019

Orgaan van goedkeuring
burgemeester
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking