Belastingreglement op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
woensdag 18 december 2019
Datum van bekendmaking
donderdag 19 december 2019

Beschrijving

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten