Belastingreglement op de inname van de openbare weg voor het uitvoeren van werken

Orgaan van goedkeuring
gemeenteraad
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking

Beschrijving

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 een belasting op de inname van de openbare weg voor het uitvoeren van werken.

Onder de inname van de openbare weg voor het uitvoeren van werken en hierna ook omschreven als “werf” wordt verstaan:

elk privatief gebruik van de openbare weg ter uitvoering van werken onderworpen aan een stedelijke vergunningsplicht. Hiermee wordt onder meer bedoeld: het opstellen van steigers, werfinrichtingen, bouwkranen, bouwliften, dakliften, hoogtewerkers, werfafsluitingen, werfketen, werftoiletten, stroomgroepen, opslag van materieel of materiaal, gevelschoring, big-bags, puincontainers, betonmolens, betonbakken en silo’s.

Het heffen van deze belasting houdt geen toelating in om de openbare weg in gebruik te nemen.

Elk privaat gebruik naar aanleiding van werken aan de openbare weg is uitgesloten van de toepassing van dit belastingreglement.