Aanvullend reglement betreffende parkeerzones voorbehouden voor bewoners

Orgaan van goedkeuring
college van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking