Financiële ondersteuning bij hinder

Compensatieregeling bij openbare werken

Sinds 1 juli 2017 is er een nieuwe Vlaamse compensatieregeling voor de compensatie van hinder bij wegenwerken.

De hinderpremie (eenmalige premie van 2.000 euro) bestaat in de eerste plaats om ondernemingen aan te moedigen om - ondanks de ernstige hinder door openbare werken - te blijven ondernemen. De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan, zodat uw zaak blijft draaien.

Ziet u zich toch genoodzaakt om door de hinder uw activiteiten tijdelijk stop te zetten? Dan kunt u in aanmerking komen voor de sluitingspremie (80 euro per dag). De sluitingspremie wordt toegekend per dag dat u de onderneming werkelijk sluit.