GentLevert

Slim en efficiënt leveren in de binnenstad

Gent is een geweldige stad om te wonen, te werken, te studeren, te winkelen… . Jaar na jaar groeit de stad en dat is een goede zaak.

Jammer genoeg is er ook een keerzijde: de groei heeft een grote impact op onze mobiliteit en dus ook op de leefbaarheid van de stad. De toevloed aan goederendistributie zorgt ervoor dat er op bepaalde momenten van de dag te veel logistieke bewegingen zijn.

Willen we de economische vitaliteit en de leefbaarheid van de stad vergroten, dan moeten we stadsdistributie op een andere manier bekijken.

GentLevert wil inno​vatieve concepten voor het leveren en ophalen van goederen in de binnenstad stimuleren.