Opdracht en doelstellingen

Ontwikkelen van een kwaliteitsvol handelsweefsel

Opdracht PUUR GENT

Ontwikkelen van een kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authentieke horecazaken

Doelstellingen

Het agentschap heeft tot doel het imago van Gent als winkel- en horecastad in zijn totaliteit en dat van de deelgebieden te versterken, door:

  • De efficiënte promotie, profilering en uitbouw op regionaal, nationaal en internationaal vlak van Gent als sfeervolle en authentieke winkel- en horecastad.
  • Beheer winkelgebied: het winkelgebied wordt beheerd met een gemeenschappelijke visie en aanpak, maar met oog voor de diversiteit binnen de verschillende sfeergebieden. In samenspraak met de handel en horeca wordt een gedragen strategie en aanpak uitgebouwd die het ganse gebied ten goede komt en verder reikt dan louter promotionele acties. Dit gebeurt binnen de krijtlijnen van het beleid dat door de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen wordt uitgetekend. Het beheer van het openbaar domein blijft de exclusieve bevoegdheid van Stad Gent.
  • Het actief ondersteunen van Gentse middenstand en horeca: het agentschap verbindt er zich toe zijn opdrachten, zoals opgesomd in het activiteitenplan te realiseren