Hoe werkt PUUR GENT?

Hoe werkt PUUR GENT?

PUUR GENT is de commerciële naam voor vzw BIG. BIG staat voor Business Improvement District Gent en is een zgn. EVA, een extern verzelfstandigd agentschap. In een EVA zetelen enerzijds de politieke vertegenwoordigers en anderzijds bestuurders van handelaarsverenigingen.

De beleidskeuzes die worden gegoten in het jaaractieplan van PUUR GENT worden vastgelegd door de Algemene Vergadering en in uitvoering gebracht door de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

  • Grote acties van PUUR GENT zijn:
  • Organisatie van de eindejaarsverlichting.
  • Organisatie en promotie van Braderie Publique.
  • Organisatie en promotie van de koopzondagen.
  • Organisatie en opvolging van TRAVAK-acties.

PUUR GENT wordt hiervoor tot minstens 2019 volledig gefinancierd door de Stad Gent.