Affiches Clear Channel "Welkom van de Gentse handelaars"

Campagne "Welkom in Gent"

Om consumenten terug welkom te heten in de stad en de lokale handelaars te promoten werd een media-campagne opgestart

Deze werd zowel offline als online uitgerold met volgende producten:

  • Affiches van acht handelaars op 25 Clear Channel borden in de stad (met focus op winkels die dicht waren)
     
  • Online adverentientiecampagne op facebook en instagram met een videovariant van de affiches (met kloppend hart) voor de periode 21 mei tot en met 4 juni 
     
  • Storytelling posts van elke handelaar (en uitbreiding naar andere handelaars) op facebook en instagram à rato van 2 x per week afgewisseld met een testimonial van een consument. 
     
  • Facebook Profile Frame "Welkom met heel ons hart"

Wil jij ook je klanten welkom heten? Gebruik dan de facebook profile frame ontworpen in de lijn van deze campagne.