FO_streetview_neuseplein_kruispunt.png
Het kruispunt van het Neuseplein met de stadsring R40

Project tramlijn Oude Dokken

Ten vroegste vanaf 2025 krijgt Gent er 1,5 kilometer tramspoor bij tussen het Neuseplein, Dok-Noord en de Dampoort.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Muide - Meulestede - Afrikalaan, Wondelgem, Rabot - Blaisantvest, Macharius - Heirnis, Sluizeken - Tolhuis - Ham
  • Mobiliteit
  • Erfgoed
  • Water

3 projecten samen = Project Gentspoort

Vanaf half 2022 zal De Werkvennootschap (een projectorgaan van de Vlaamse overheid) dit project (Tramlijn Oude Dokken) als een geheel aansturen met:

Sinds 7 juli 2022 heet dit gecombineerde project www.gentspoort.be

Waar komt de nieuwe tramlijn Oude Dokken?

De huidige tramlijn 4 wordt 1500 meter verlengd met een bijkomend spoor van het Neuseplein tot nabij de Dampoort.

Het nieuwe tramspoor zal over de Muidelaan lopen en vlak voor de toekomstige Verapazbrug afdraaien naar Dok-Noord, en zo langs het Stapelplein tot Dok-Zuid (eindhalte). Nadat de Verapazbrug in dienst komt, wordt deze route autoluw verklaard en geschrapt uit de stadsring R40.

Door dat bijkomende tramspoor kan De Lijn het tramverkeer in heel Gent herschikken.

Het is ook de bedoeling om de publieke ruimte langs het nieuwe tramspoor te verbeteren:

  • De tram krijgt een eigen (vergroende) bedding
  • Er komen bomen en groenzones bij
  • Verborgen waterlopen worden weer zichtbaar
  • Het Neuseplein wordt overzichtelijker
  • Voetgangers en fietsers krijgen betere en veiligere paden.

 

Voormuide: eindhalte en keerpunt

De trams van de huidige tramlijn 4 en de nieuwe tramlijn krijgen een eindhalte in de Voormuide. Dankzij wissels zullen hier enkele trams tegelijk kunnen wachten en hun rijrichting omkeren.

 

Neuseplein: veiliger en duidelijker

Het ingewikkelde kruispunt Neuseplein wordt grondig heringericht om het aantrekkelijker en veiliger te maken voor alle weggebruikers.

Eerst moet de Verapazbrug er liggen

Eerst laat AWV de Verapazbrug bouwen. Zodra de Verapazbrug klaar is en het verkeer erover kan, zal de verkeersas van Dok-Noord over Stapelplein tot Dok-Zuid niet meer tot de stadsring R40 behoren. De stadsring R40 schuift dan op over de dokken, naar de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. Moto’s, auto’s, bussen en vrachtwagens rijden dan van de Dampoort rechtstreeks naar de Verapazbrug of verder door naar de grote ring R4.

In het ontwerp van de Verapazbrug zit aan de kant Muidelaan al een tramspoor. Dat zal moeten aansluiten op de tramsporen van het Neuseplein en van de route Dok-Noord / Stapelplein / Dok-Zuid.

tijdslijn

Komende stappen in project tramlijn Oude Dokken?

De opdrachtgevers (Stad Gent, De Lijn, AWV en Farys) hebben een studiebureau aangesteld (openbare aanbesteding)

Het studiebureau maakt eerst een voorontwerp en daarna een ontwerp voor 3 projectzones: het Neuseplein, de Voormuide en de route Dok-Noord / Stapelplein / Dok-Zuid

De bouw van de Verapazbrug begint (de trambaan van het stuk 'Muidelaan' zit mee in dat ontwerp)

De opdrachtgevers keuren het definitieve ontwerp goed en vragen de omgevingsvergunning aan

  • Is de Verapazbrug klaar, dan kan de stadsring R40 van Dok-Noord en Dok-Zuid opschuiven naar de Koopvaardijlaan-Afrikalaan
  • De opdrachtgevers zoeken aannemer(s) om het ontwerp uit te voeren (openbare aanbesteding)

Start van de verschillende werven voor tramlijn Oude Dokken

Locatie