Toekomstbeeld gashouders Tondelier

Project restauratie gashouders

Twee grote constructies van gashouders in het park Tondelier worden hersteld en geïntegreerd in het nieuwe park.

Project in ’t kort

In uitvoering
Rabot - Blaisantvest
  • Erfgoed
  • Cultuur

Dit project maakt deel uit van het programma Bruggen naar Rabot

Wat?
Twee grote constructies van gashouders staan momenteel nog steeds in het park 'Tondelier'. Deze constructies zijn een onderdeel van de voormalige gasfabriek. De gashouders bleven in gebruik tot 1963 en vormen op heden de laatste monumentale getuigen van het stedelijk gasbedrijf in Gent.  

Departement FM is de gashouders aan het restaureren. Eén gashouder zal maximaal gerestaureerd worden, de andere gashouder wordt minimaal gerestaureerd voor volledige integratie in het park. Ook de pomphuisjes, pompput en taluds (hellingen) worden aangepakt. Er wordt er zoveel mogelijk geopteerd voor recuperatie van het bestaand materiaal en het gebruik van historische technieken.

Wanneer?
Start van de werken in najaar 2019.
Einde van de werken voorzien eind 2020

Huidige werken
Momenteel is de torenkraan geïnstalleerd en worden de gashouders gedemonteerd.

Locatie