CAD-tekening overzicht werken site Zonnebloem 2021-2022_v2

Projecten op de site Zonnebloem in Zwijnaarde

Stad Gent plant dit jaar 3 verbeteringswerken op de site De Zonnebloem in Zwijnaarde: KDV De Boekenmolen, WZC De Zonnebloem, Zonnebloempark

Project in ’t kort

In voorbereiding
Zwijnaarde
 • Scholen en kinderopvang
 • Openbaar groen en begraafplaatsen
 • Publieke gebouwen
 • Ouderen

tijdslijn

Verloop van de werken

 • Kinderdagverblijf De Boekenmolen krijgt een nieuw gebouw in de buurt van de gelijknamige Freinetschool, nl. op de site van woonzorgcentrum Zonnebloem.
 • Er zal plaats zijn voor 28 bewonertjes. De nieuwbouw vervangt de tijdelijke containers waar de kinderen nu worden opgevangen ter hoogte van sporthal Hekers. 
 • Meer informatie vind je hier

De bestaande parken worden tijdelijk grotendeels afgesloten
 • Het grasplein aan de assistentiewoningen en het bestaande parkje aan Ter Linden worden heraangelegd tot één groot wijkpark van 1,75 ha groot. Die zal de naam Het Zonnebloempark krijgen.

 • 3 van de in totaal 6 nieuwe kamers en 1 (duo)zorgflat worden gecreëerd door de beschikbare ruimte binnen het woonzorgcentrum efficiënter te besteden
 • 3 zuidelijk gerichte leefruimtes worden vernieuwd, met ondermeer kookeilanden voor de bewoners.

 • De andere 3 nieuwe kamers worden gecreëerd door de beschikbare ruimte binnen het woonzorgcentrum efficiënter te besteden
 • Ook de andere leefruimtes in het woonzorgcentrum worden vernieuwd

 

  Opening van het park op 12 juni 2022

  Alle werken zijn nu beëindigd op de site De Zonnebloem

  Locatie