Toekomstbeeld Zandberg
Toekomstbeeld Zandberg

Project Zandberg en omgeving

De Stad Gent en FARYS plannen de heraanleg van de Zandberg en omgeving.

Project in ’t kort

In uitvoering
Binnenstad
Wegenwerken

Projectgebied

  • Zandberg
  • Onderstraat (vanaf Zandberg tot aan kruispunt Belforstraat)

Woonerf

Het nieuwe ontwerp zet in op een leefomgeving met meer kwaliteit. Een leefomgeving die ruimte biedt aan ontmoeting en groen en met aandacht voor een rustige verkeersafwikkeling. De Zandberg richten we in als woonerf.

  • Een woonerf is een autoluwe straat die zo is aangelegd dat doorgaand verkeer wordt afgeraden. Zo komt er meer ruimte voor ontmoeten en spel.
  • Het snelheidsregime is er 20 km/uur.
  • Voetgangers hebben voorrang, auto’s zijn er te gast.

Meer groen

Het nieuwe ontwerp voorziet in een viertal grote groenzones aan de zijkant van het plein waar een aantal bomen voor een mooi groen effect in de hoogte zullen zorgen. Deze groenzones zullen voor meer rust in het straatbeeld zorgen en zijn ook bedoeld om het regenwater in de bodem te laten infiltreren.

Mobiliteit

De huidige rijrichtingen blijven behouden. Het plein in de Zandberg zal autoluwer worden aangezien we er een woonerf van maken met in totaal acht parkeerplaatsen en een viertal fietsenstallingen.

Riolering

FARYS zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Meer informatie hierover vindt u terug via hun website.

Timing

Het voorafgaand archeologisch onderzoek voerden we uit vanaf 14 september 2021. De start van de werken voor de effectieve heraanleg start op 4 april 2022.

Het einde van de werken is voorzien voor oktober 2022.

Benieuwd naar het ontwerpplan?

Bekijk het hier! PDF (418.88 KB)

Lees hier de bewonersbrief

over de start van de werken op 4 april 2022 PDF (245.93 KB)

Locatie