Toekomstbeeld tram 7 in Kasteellaan
Toekomstbeeld tram 7 in Kasteellaan

Project vertramming buslijnen 70 tot tramlijn 7

Een nieuwe tramlijn zou de bussen van de 70-reeks vervangen. De tram gaat tussen Gent-Dampoort en Gent Sint-Pieters en het Parkbos.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Sint-Denijs-Westrem - Afsnee, Stationsbuurt-Noord, Stationsbuurt-Zuid, Zwijnaarde, Macharius - Heirnis, Binnenstad
  • Mobiliteit
  • Wegenwerken
  • Cultuur

3 projecten samen = project Gentspoort

Vanaf half 2022 zal De Werkvennootschap (een projectorgaan van de Vlaamse overheid) dit project (Vertramming buslijnen 70 tot tramlijn 7) als een geheel aansturen met:

Sinds 7 juli 2022 heet dit gecombineerde project www.gentspoort.be

Met de nieuwe tram 7 vlot tussen beide treinstations 

Stad Gent en de Vervoersmaatschappij De Lijn hebben het plan om de huidige buslijnen 70 om te vormen tot een tramlijn met nummer 7. De tram zal rijden tussen station Dampoort en station Gent-Sint-Pieters en het Parkbos.

De tram zorgt in eerste instantie voor een snelle verbinding voor de reizigers tussen het stadscentrum en elk station en geeft de reizigers ook een directe verbinding naar enkele interessante plaatsen (musea, Citadelpark, Woodrow Wilsonplein, Sint-Annaplein, het Parkbos). Bovendien heeft de tram, zoveel mogelijk in eigen bedding, een grotere capaciteit en hogere frequentie, waardoor hij dus in de toekomst meer reizigers vlot en veilig zal kunnen vervoeren. De tram zal ook tot aan het Parkbos in Sint-Denijs-Westrem rijden.

 

Hoever staat het met de voorbereiding van de tram?

Momenteel zit het project nog in een studiefase

Eind september 2021 besliste de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken om de vertramming van Lijn 7 te bundelen in een PPS-constructie (publiek-private samenwerking) met een aantal andere grote mobiliteitsdossiers (Dampoorttunnel, de vertramming van lijn 4 (Tramlijn Oude Dokken), de ondertunneling van de Heuvelpoort en het Museumplein).

Op termijn de buslijnen 70 tussen beide treinstations Gent Dampoort en Gent Sint-Pieters tot aan het Parkbos omgevormd worden tot een tramlijn. De nieuwe tramverbinding heeft een totale lengte van 10 km tussen Parkbos en de Dampoort, waarvan 7 km nieuwe infrastructuur en 3 km bestaande infrastructuur van tramlijn 1. Je leest er meer over in persbericht van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

 

Voorbereidende studies over keuze tram en tracé

Via een multi-criteria-analyse werd de voorkeur voor een tram bevestigd. Een studiebureau werkte in opdracht van De Lijn verdere detailontwerpen en tracés uit.

In 2021 werd de financiering van het dossier bekeken en eind september 2021 werd voor de formule van een publiek-private-samenwerking gekozen om te combineren met andere grote mobiliteitsdossiers in Gent. 

De Vlaamse overheid zal een procedure beginnen om al deze mobiliteitsprojecten via een PPS-project uit te voeren.

Wie doet wat voor dit project ?

 

Vervoersmaatschappij De Lijn is eigenaar van het project, en werkt hiervoor samen met de Stad Gent, de Vlaamse Overheid en Farys.

Waar komt de nieuwe tram 7?

Het traject van een toekomstige tram 7 valt (in beide richtingen) nagenoeg samen met waar nu de bussen met alle 70-nummers rijden:

Het eerste deel loopt tussen Dampoort en Gent Sint -Pieters:

Dampoort > Kasteellaan > Sint-Annaplein > Graaf van Vlaanderenplein /H. Frère Orbanlaan/Jules De Bruyckerdreef/ Tentoonstellingslaan > R40 - Heuvelpoort > Emile Clauslaan > Parklaan > Gent Sint-Pieters

Het vervolgtraject Van Gent-Sint-Pieters tot aan Sint -Denijs-Westrem (Portaal Parkbos) is het laatste stuk.

Locatie