Uitbreiding infrastructuur De Boomgaard

Project uitbreiding De Boomgaard

Er worden een extra toegang en lokalen voorzien voor BS De Boomgaard. Ook het speelplein en het sanitair krijgen een update

Project in ’t kort

In uitvoering
Stationsbuurt-Noord
Scholen en kinderopvang

In 2011 kocht Stad Gent de woning te Burggravenlaan 251 die aanpaalt aan het bestaande schoolgebouw. De bestaande woning zal worden afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw. De bewoners waarvan hun woning aanpaalt aan het betreffende gebouw, worden vóór de werken gecontacteerd om een plaatsbeschrijving te laten opmaken door een onafhankelijke landmeter.

Voor de bouw van de school werd gekozen voor een passief-gebouw. Deze bouwwijze zorgt ervoor dat er zuinig kan worden omgegaan met energie. Het zorgt voor een optimaal winter- en zomercomfort in gewone omstandigheden met een zeer beperkt energieverbruik.

Nieuwbouw

De infrastructuur van basisschool en Stibo De Boomgaard wordt uitgebreid. Een nieuwbouw die voorzien is van een tweede evacuatiedoorgang op de benedenverdieping die ook zal dienen als toegangsweg voor fietsers, bijkomende lokalen voor de opvang en school, vergaderzalen en een toegang tot de bureauruimtes van de administratieve dienst van de school. Door deze ruimtes onder te brengen in de nieuwbouw zal er meer plaats zijn voor klaslokalen in het bestaande schoolgebouw.

Tijdens de werken in De Boomgaard zullen we ook het sanitair vernieuwen van het bestaande deel van de school, we bouwen ook een overdekte speelruimte en voorzien een fietsenberging op de speelplaats.

Voor leerlingen in de basisschool streven we naar 1 fietsenberging per 2 leerlingen. Zo hopen we het fietsverkeer naar de school nog meer te stimuleren.

Ook de aanleg van de speelplaats wordt tijdens de werken aangepakt, om zoveel mogelijk oppervlakte te ontharden en bijkomende avontuurlijke speelplekken aan te bieden.

Wanneer de werken afgerond zijn, verwijderen we de klascontainers die nu op de speelplaats van de school staan.

Wanneer?

De afbraak van het huis in de Burggravenlaan nr. 251 start eind september en zal duren tot eind november. De bouw van de nieuwe vleugel van het schoolgebouw start eind december 2020 en zal duren tot de zomer van 2022.

Hinder?

We plaatsen onze werfvoertuigen en werfinrichting gedeeltelijk op de openbare weg, waardoor enkele parkeerplaatsen ter hoogte van Burggravenlaan nr. 251 tijdelijk niet beschikbaar zullen zijn. Tijdens de werken zal er ook verhoogd werfverkeer zijn in de buurt van de school. Daarnaast kan er mogelijks geluidshinder zijn tijdens de afbraakwerken die eind september plaatsvinden. We proberen dit tot een minimum te beperken.

Fase van de werken?

Het ontwerp werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepen 25/10/2018

De sloopwerken zijn gestart op 28/09/2020 en zijn afgerond op 23/11/2020

De ruwbouwwerken zijn afgerond en de torenkraan is weggehaald

De aannemers werken de nieuwbouw af, leggen de speelplaats en de omgeving van de school verder aan.

De werken zijn gedeeltelijk gesubsidieerd door AGION

De aannemer van de werken is B&R

Het architectenbureau is AAC Architecture

 

Locatie