Technologiepark Ardoyen - Tech lane park - copy-Ugent

Project Technologiepark Ardoyen en omgeving

Campus Ardoyen is in volle ontwikkeling. We werken samen aan een integrale en duurzame ontwikkeling en ontsluiting van de site .

Project in ’t kort

In voorbereiding
Stationsbuurt-Zuid, Nieuw Gent - UZ, Zwijnaarde
 • Mobiliteit
 • Economie
 • Wegenwerken
 • Scholen en kinderopvang

Project Campus Ardoyen: duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van een technologiesite in volle ontwikkeling

Het Tech Lane Ghent Science Park / Campus Ardoyen ligt in Zwijnaarde en bevat een combinatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met private bedrijven op gebied van farma, biotech, materialen en digitale technologieën.  

Met dit project wil de stad Gent samen met partners Agentschap Wegen en Verkeer, Universiteit Gent, De Lijn en VZW Ardoyen gezamenlijk komen tot een integrale en duurzame ontwikkeling en ontsluiting van deze site.

Bedoeling is om de campus en het technologiepark uit te bouwen tot een kwalitatieve en samenhangende onderwijs- en werkomgeving die past in zijn omgeving.

Met het oog op duurzame mobiliteit, willen we de site beter ontsluiten via kleine en grote ingrepen: voetpaden, fietspaden, beter openbaar vervoer. Daarnaast vormen aanpassingen aan de ontsluiting van de site aan de ovonde N60 (met fietstunnel) en een nieuwe fietsverbinding De Sterre-Ardoyen (met fietsbrug) een belangrijk onderdeel van dit project.

Stad Gent: ruimtelijk uitvoeringsplan

De Stad Gent heeft een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.

De gemeenteraad heeft het RUP 148 Technologiepark (Ardoyen - Tramstraat) definitief vastgesteld op 22 november 2021.

Vanaf 21 januari 2022 is het RUP 148 Technologiepark Ardoyen - Tramstraat van kracht. 

 

 

programma

Wat gebeurt er nog voor het Masterproject Ardoyen ?

Informatie voor de buurt

Tussen 2010 en 2019 vonden er in het kader van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan al een aantal participatie-en informatiemomenten voor de buurt plaats. Het project komt ook regelmatig aan bod op het Overlegplatform Zwijnaarde.

Je leest er meer over

 

Welke partners werken mee aan dit project en wie doet wat?

 • Stad Gent staat in voor de projectcoördinatie en afstemming tussen de verschillende projectpartners en voert lokale aanpassingen aan wegen en fietspaden uit en verzorgt de communicatie en participatie voor de dorpskern Zwijnaarde.
 • AWV neemt de studie en de werken voor de herinrichting van de ovonde, met fietstunnel onder de N60 en de realisatie van een fietsverbinding Sterre-Ardoyen met fietsersbrug over de E40 voor zijn rekening.
 • De Lijn staan in voor een verbeterde ontsluiting van het technologiepark en de campus via rechtstreekse bediening op de site door het openbaar vervoer (vnl naar GSP).
 • UGent is eigenaar van het Tech Lane Ghent Science Park /Campus Ardoyen en staat in voor de ontwikkeling van het park, het aantrekken van nieuwe partijen en de verschillende infrastructuurwerken, in nauwe samenwerking met de vzw Ardoyen.
 • De VZW Ardoyen vertegenwoordigt de belangen van de 100+ bedrijven en de 9 onderzoeksinstellingen die op het park gehuisvest zijn en heeft als doel de samenwerking tussen de verschillende instellingen op het park te ontwikkelen en bevorderen.. De VZW staat, samen met UGent, ook in voor het parkmanagement en wil de mobiliteit op en rond het park verbeteren.

Waar situeert zich campus Ardoyen?

De site campus Ardoyen situeert zich  ten zuiden van Gent langs de snelweg E40 en tussen de Grotesteenweg Noord (N60) en de Heerweg-Noord. Het bestaat uit twee delen:

 • het Tech Lane Ghent Science Park (bestaande uit de universiteitscampus Ardoyen en het wetenschapspark, ten oosten van de campus)
 • het bedrijventerrein (vooral kantoren) tussen de Tramstraat en de Hutsepotstraat

Het project omvat naast de site zelf ook de verschillende verbindingen en aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur in de omgeving: aanpassingen aan de N60, verbeterde toegangen in Tramstraat en richting dorpskern Zwijnaarde, een fietsroute naar De Sterre, …

Locatie