Toekomstbeeld Spitaalpoortstraat
Toekomstbeeld Spitaalpoortstraat

Project Spitaalpoortstraat en omgeving

De Stad Gent en FARYS leggen de Spitaalpoort-, Serafijn-, en een deel van de Kogelstraat opnieuw aan.

Project in ’t kort

In uitvoering
Sint-Amandsberg, Dampoort
Wegenwerken

Spitaalpoortstraat & Serafijnstraat

Lees voor

De Stad Gent en FARYS leggen de Spitaalpoort-, Serafijn-, en een deel van de Kogelstraat opnieuw aan.

Aandacht voor veiligheid, comfort en groen

  • De rijwegen in dit project worden aangelegd in asfalt en de parkeerstroken in kasseien met bomen, waar mogelijk.
  • Voetgangers zullen er veilig kunnen wandelen op verhoogde voetpaden.
  • Op de hoek van de Spitaalpoortstraat en de Kogelstraat komt een groenzone.

Hoe wijzigt de mobiliteit?

Lees er meer over in de infobrochure die werd verstuurd bij de start van de werken. Deze vind je terug onderaan deze pagina bij de documenten.

Woonerf

Het beluikje aan het begin van de Spitaalpoortstraat wordt ingericht als autovrij woonerf met ruimte voor ontmoeten en spel. Er komen ook grote groenzones. De verharding in dit woonerf krijgt een aanleg in kasseien.

De riolering wordt grondig vernieuwd

FARYS staat in voor de heraanleg van de riolering. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

Timing en nutswerken

De werken zijn gestart op 17 augustus 2020 en zullen afgerond zijn in het voorjaar van 2023.

Voor details over de huidige stand van zaken verwijzen we naar de bewonersbrieven.


Contactpersonen tijdens de werken

De meest recente bewonersbrief over dit project

Bewonersbrief Farys maart 2023

Lees hier over de laatste stand van zaken PDF (106.34 kB)

Lees hier

de infobrochure over dit project PDF (4.36 MB)

Benieuwd naar het ontwerpplan?

Bekijk het hier! PDF (1.44 MB)

Locatie