Project Scheepslosserstraat_afgewerkt
Project Scheepslosserstraat_afgewerkt

Project Scheeplosserstraat

De Scheeplosserstraat werd integraal heraangelegd. De werken, gestart half augustus 2022, zijn intussen afgerond.

Project in ’t kort

In uitvoering
Sint-Amandsberg
Wegenwerken

De Stad Gent en FARYS vernieuwden gezamenlijk de Scheeplosserstraat. De riolering en de weginfrastructuur werden aangepakt.

Het ontwerp

De Scheeplosserstraat kreeg een rijweg in asfalt met parkeerstroken in kasseien en brede voetpaden in betonstraatstenen.

Rijweg Scheepslosserstraat

  • Tussen de watertoren en de Sint-Bernadettestraat kwam een rijweg in asfalt van 5,50 meter breed. Op die manier kon een dubbele rijrichting voor vrachtverkeer behouden blijven.
  • Tussen de watertoren en de Hogeweg werd een smallere rijweg aangelegd in asfalt van 5 meter breed. Hier zal enkelrichtingsverkeer gelden voor alle wagens in de richting van de Hogeweg.

Groene accenten

  • IN de Scheepslosserstraat, tussen de Hogeweg en de watertoren, werden ruime plantvakken geplaatst. Hier zullen mooie bomen aangeplant worden.
  • Verder in de straat kwamen er op regelmatige afstanden nog plantvakken, geschikt voor lage beplanting.
  • Op bepaalde locaties in de Scheeplosserstraat is het voetpad ook voldoende breed om een geveltuintje te overwegen. Ben je geïnteresseerd om een geveltuintje aan te leggen? Meer informatie over geveltuinen lees je hier.

Mobiliteit

  • Na de integrale heraanleg is in de Scheeplosserstraat een zone 30 van toepassing.
  • Er werden in de Scheeplosserstraat vier asverschuivingen aangelegd als snelheidsremmende maatregel. Waar de asverschuivingen ingepland staan, wisselden de parkeerstroken van kant. Bij elke asverschuiving is een fietsenstalling geplaatst.
  • In de Scheepslosserstraat is een een middengeleider in tegelprint aangelegd als verkeersremmende maatregel.

Riolering

De Scheeplosserstraat, tussen de Hogeweg en de watertoren, kreeg een gescheiden rioleringsstelsel. Afvalwater en regenwater worden nu apart van elkaar afgevoerd. Het resterende deel van de Scheeplossersstraat kreeg ook een nieuwe gemengde riolering.

Timing & communicatie

De werken zijn gestart op 16 augustus 2022 en duurden 1 jaar.

 

Locatie