Project Scheepslosserstraat voor heraanleg
Project Scheepslosserstraat voor heraanleg

Project Scheeplosserstraat

De Scheeplosserstraat wordt integraal heraangelegd. De werken zijn half augustus 2022 gestart.

Project in ’t kort

In uitvoering
Sint-Amandsberg
Wegenwerken

De Stad Gent en FARYS vernieuwen gezamenlijk de Scheeplosserstraat. Er komen aanpassingen aan de riolering en de weginfrastructuur wordt aangepakt.

Het ontwerp

De Scheeplosserstraat krijgt een rijweg in asfalt met parkeerstroken in kasseien en brede voetpaden in betonstraatstenen.

Rijweg Scheepslosserstraat

  • Tussen de watertoren en de Sint-Bernadettestraat komt een rijweg in asfalt van 5,50 meter breed. Op die manier kan een dubbele rijrichting voor vrachtverkeer behouden blijven.
  • Tussen de watertoren en de Hogeweg komt een smallere rijweg in asfalt van 5 meter breed. Hier zal enkelrichtingsverkeer gelden voor alle wagens in de richting naar de Hogeweg.

Groene accenten

  • Tussen de Hogeweg en de watertoren komen ruime plantvakken in de Scheeplosserstraat. Hier zullen mooie bomen aangeplant worden.
  • Verder in de straat komen er op regelmatige afstanden nog plantvakken, geschikt voor lage beplanting.
  • Op bepaalde locaties in de Scheeplosserstraat is het voetpad ook voldoende breed om een geveltuintje te overwegen. Meer informatie over geveltuinen lees je hier.

Mobiliteit

  • Na de integrale heraanleg zal in de Scheeplosserstraat een zone 30 van toepassing zijn.
  • Er komen in de Scheeplosserstraat ook vier asverschuivingen als snelheidsremmende maatregel. Daar waar de asverschuivingen ingepland staan, wisselen ook de parkeerstroken van kant. Ter hoogte van elke asverschuiving wordt een fietsenstalling geplaatst.

Riolering

In de Scheeplosserstraat, tussen de Hogeweg en de watertoren, komt een gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd. In het resterende deel van de Scheeplossersstraat komt een nieuwe gemengde riolering.

Timing & communicatie

De werken zijn gestart op 16 augustus 2022 en duren 1 jaar. Fase 2 en 3 van de werken zijn gestart op 21 november. Alle informatie hierover lees je in de bewonersbrief hieronder.

Midden juli 2022 ontvingen alle betrokken inwoners een informatiebrochure over de start van de werken in de bus. Deze brochure is hieronder nog steeds te raadplegen.

 

Lees hier

de bewonersbrief over de start van fase 2 en 3 van de werken op 21 november 2022.

Bewonersbrief Scheeplosserstraat - fase 2 en 3 PDF (238.64 KB)

De infobrochure over de start van de werken

lees je hier PDF (623.4 KB)

Locatie