Project Scheepslosserstraat voor heraanleg
Project Scheepslosserstraat voor heraanleg

Project Scheeplosserstraat

De Scheeplosserstraat wordt integraal heraangelegd. De definitieve ontwerpplannen zijn klaar.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Sint-Amandsberg
Wegenwerken

De stad Gent en FARYS zullen gezamenlijk de Scheeplosserstraat vernieuwen. De ontwerpplannen voor de Scheeplosserstraat zijn klaar. Er komen aanpassingen aan de riolering en de weginfrastructuur wordt aangepakt.

Het ontwerp

De Scheeplosserstraat krijgt een rijweg in asfalt met parkeerstroken in kasseien en brede voetpaden in betonstraatstenen.

Rijweg Scheepslosserstraat

  • Tussen de watertoren en de Sint-Bernadettestraat komt een rijweg in asfalt van 5,50 meter breed. Op die manier kan een dubbele rijrichting voor vrachtverkeer behouden blijven.
  • Tussen de watertoren en de Hogeweg komt een smallere rijweg in asfalt van 5 meter breed. Hier zal enkelrichtingsverkeer gelden voor alle wagens in de richting naar de Hogeweg.

Groene accenten

  • Tussen de Hogeweg en de watertoren komen ruime plantvakken in de Scheeplosserstraat. Hier zullen mooie kwalitatieve bomen aangeplant worden.
  • Verder in de straat komen er op regelmatige afstanden nog plantvakken, geschikt voor lage beplanting.
  • Op bepaalde locaties in de Scheeplosserstraat is het voetpad ook voldoende breed om een straatgeveltuintje te overwegen. Meer informatie over geveltuinen lees je hier.

Mobiliteit

  • Na de integrale heraanleg zal in de Scheeplosserstraat een zone 30 van toepassing zijn.
  • Er komen in de Scheeplosserstraat ook vier asverschuivingen als snelheidsremmende maatregel. Daar waar de asverschuivingen ingepland staan, wisselen ook de parkeerstroken van kant. Ter hoogte van elke asverschuiving wordt een fietsenstalling geplaatst.

Riolering

In de Scheeplosserstraat, tussen de Hogeweg en de watertoren, komt een gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd. In het resterende deel van de Scheeplossersstraat komt een nieuwe gemengde riolering.

Procedure

De werken starten in augustus 2021.

Ondertussen zijn de nutsmaatschappijen gestart. Zij komen langs om allerhande leidingen te vernieuwen (bvb. elektriciteit, drinkwater, enz.). Zij zullen de bewoners hiervan vooraf op de hoogte brengen door middel van bewonersbrieven.

Pas nadat hun werken afgerond zijn, kunnen de eigenlijke wegen- en rioleringswerken beginnen. Voorafgaandelijk zullen de bewoners opnieuw door ons geïnformeerd worden door middel van een bewonersbrief.

De meest recente bewonersbrief

lees je hier PDF (230.36 KB)

Locatie