dakwerken

Project Restauratie Buurtcentrum Muide-Meulestede-Afrikalaan

We vernieuwen delen van het Buurtcentrum en maken het gebouw, door middel van heel wat isolatiewerken, klaar voor de toekomst.

Project in ’t kort

In uitvoering
Muide - Meulestede - Afrikalaan
Ontmoeten

In het najaar van 2022 start Stad Gent met enkele renovatie - en restauratiewerken aan het Buurtcentrum Muide, in de Patrijsstraat 10, 9000 Gent. 

De werken gebeuren enkel in het voorste gebouw van het buurtcentrum. Binnen in het gebouw wordt er gewerkt aan het ventilatiesysteem en de brandveiligheid. De dakbedekking wordt vernieuwd en krijgt een dikke laag isolatie. Ook de gevelbekleding wordt vernieuwd en krijgt een nog iets dikkere isolatielaag. 

Hinder

Als buurtbewoner kan je tijdens de werken af en toe geluidshinder ondervinden van het boren / timmeren / zagen / opstellen van de stelling. Onze excuses hiervoor

Het voetpad voor het gebouw zal beperkt beschikbaar zijn, door de plaatsing van een stelling.

Nieuwe, tijdelijke, ingang

Tijdens de werken zal het gebouw niet toegankelijk zijn via de normale ingang. De werking van het buurtcentrum wordt tijdelijk ondergebracht in de Buurtloods. De ingang wordt in de tussentijd verlegd naar de Port Arthurlaan.

De werken starten midden 2022 en zouden in mei 2023 afgerond moeten zijn. 
 

Vragen?
Fm.themagebouwen@stad.gent

tijdslijn

Grote mijlpalen voor het project

oktober 2022

november 2022

mei 2023

Locatie