Simulatiebeeld Het Tandwiel 4

Project renovatie en nieuwbouw brede school Het Tandwiel

De oude schoolgebouwen ondergaan een grondige renovatie en een deel van de school wordt opnieuw gebouwd

Project in ’t kort

In uitvoering
Sint-Amandsberg
  • Scholen en kinderopvang
  • Ontmoeten
  • Publieke gebouwen
  • Cultuur

In 2023 is het gebouw Het Tandwiel (vroegere Gustaaf Calliergebouw) weer volledig in gebruik.

In de oude schoolgebouwen komt opnieuw een basisschool voor 240 leerlingen. Dit volgens het principe van de brede school. Het gebouw zal dus niet alleen door de school zelf gebruikt kunnen worden, maar ook door verschillende buurtpartners, zoals vzw Jong, Academie voor Beeldende Kunst en de dienst Ontmoeten en Verbinden. Ook buurtbewoners zullen er terecht kunnen.

De Stad investeert op deze manier in een plek waar iedereen uit de buurt de kans krijgt om interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De brede site verbindt gezin, school, vrije tijd en de buurt met elkaar en creeërt een warme thuis waar kinderen én volwassenen elkaar kunnen ontmoeten.

Dit project komt niet zomaar in de Bernadettewijk. Het is een buurt die volop in ontwikkeling is en waar dus heel wat jonge gezinnen met kinderen komen wonen. Een buurt die dus ook nood heeft aan extra schoolcapaciteit, extra impulsen tot ontwikkeling van buurtweefsel, extra vrije tijdsaanbod en extra spelers die dit mee helpen realiseren.

Renovatie en passiefbouw

De nieuwe plek voor de buurt komt er in 2 fases. In een eerste fase werd een bestaand deel van het Calliergebouw gerenoveerd en gerestaureerd tot lagere klassen, sanitair en administratie. Deze werken gingen begin november 2014 van start en duurden ongeveer een jaar.

In een tweede fase wordt het resterende deel gesloopt en vervangen door een passiefbouw, met onder meer een sporthal, een polyvalente zaal, diverse ruimtes en een refter. De werken starten op 1 februari 2021. Het voorontwerp van de passiefbouw werd goedgekeurd in 2017. Onderaan deze pagina kunt u de plannen raadplegen.

Meer informatie

De presentatie van de digitale infosessie op 26 januari 2021: informatie over de werfinrichting en aangepaste werking van de school

De presentatie van de infosessie in november 2019: informatie over de tweede fase van de werken

Helemaal klaar in 2023

In afwachting van de volledige realisatie van de brede school werd in september 2016 een kleuterschool met buitenschoolse opvang opgestart in het gerenoveerde deel. Ook de dienst Ontmoeten en Verbinden en de Academie namen daar tijdelijk hun intrek. Eens de nieuwbouw af is, krijgt iedereen zijn definitieve plek op de site. Het nieuwe gebouw wordt normaal gezien in het voorjaar van 2023 definitief in gebruik genomen.

Status van de werken (update maart '22)

  • De gevelmetselwerk zijn in uitvoering

  • Het buitenschrijnwerk is uitgevoerd 

  • Gestart met de binnenafwerking (pleisteren, installatie van technieken, chapewerken,...)

Info over hergebruik opgepompt grondwater 

Het opgepompte grondwater tijdens de grondwerken kon gebruikt worden door de buurt tot midden oktober 2021. Lees meer over het hergebruik van grondwater op bouwwerven van de Stad.  
 

contact

Voor algemene vragen kan je terecht bij de directie van de school/opvang

Locatie