Toekomstbeeld Lourdesstraat
Toekomstbeeld Lourdesstraat

Project Lourdesstraat

Stad Gent en FARYS zijn bezig met de volledige vernieuwing van de Lourdesstraat (tussen de Sint-Bernadettestraat en de Gentstraat).

Project in ’t kort

In uitvoering
Oostakker
Wegenwerken

Projectgebied

  • Lourdesstraat: integrale heraanleg tussen de Sint-Bernadettestraat en de Gentstraat
  • R4/Slotendries: aanleg tijdelijk afrit gedurende de werken

Nieuw wegdek voor vlottere doorstroming van verkeer

  • Er komt een nieuwe rijbaan in asfalt met een voldoende breedte voor een veilige verkeersdoorstroming.
  • De parkeerplaatsen leggen we aan in kasseien en betonnen grasdallen.

Veilig fiets- en voetpad

  • We leggen verhoogde fiets- en voetpaden aan, respectievelijk in bordeauxbruine asfalt en grijze betonstraatstenen. Hiermee zorgen we voor meer zichtbaarheid en verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers.
  • We plaatsen een veilige oversteekplaats met blindengeleiding ter hoogte van het kruispunt met de Groenvinkstraat om de veiligheid van voetgangers te verhogen.

Aandacht voor groen

  • We creëren extra groenzones om de leefomgeving nog aangenamer te maken.
  • Tussen de parkeerplaatsen en ter hoogte van het kruispunt met de Groenvinkstraat plaatsen we bomen die in de zomer verkoelend kunnen werken.

Vernieuwing van de riolering

Farys staat in voor de heraanleg van de riolering. Er komt een nieuw gemengd rioleringsstelsel zodat regen- en afvalwater gescheiden van elkaar kunnen afgevoerd worden.

 

Timing

De uitvoering van de werken is gestart op 10 mei 2021. Onder voorbehoud van onvoorziene weer- en werfomstandigheden, duren de werken in de Lourdesstraat tot juni 2022.

De 1ste fase van de werken is bijna afgerond (Lourdesstraat, tussen Katoenstraat en Slotendries).

Eind september 2021 start de aannemer met de volgende fase van de werken. Hierover leest u alles in de bewonersbrief die u hieronder terugvindt.

Lees hier alles over de 2de fase

van de werken in de Lourdesstraat PDF (432.61 KB)

Benieuwd naar de infobrochure

over de start van de werken?

Lees ze hier! PDF (2.42 MB)

De Lijn volgt een omleiding tijdens de werken

Raadpleeg hier het omleidingsplan PDF (4.79 MB)

Bijkomende info nodig?

Alle contactpersonen vind je hier. PDF (74.22 KB)

Locatie