Project Knokkestraat

De Stad Gent en FARYS leggen de Knokkestraat opnieuw aan.

Project in ’t kort

Recent uitgevoerd
Stationsbuurt-Noord
Wegenwerken

Aandacht voor veiligheid, comfort en groen

 • De rijweg in asfalt maken we 4 meter breed. Zo kan alle verkeer elkaar veilig kruisen.
 • De parkeerstroken krijgen een aanleg in kasseien. 
 • Zowel de rijrichting als het snelheidsregime (zone 30) blijven behouden.
 • Om de snelheid van gemotoriseerd verkeer af te remmen, voorzien we een asverschuiving in de Knokkestraat en een verkeersplateau op het kruispunt met de Smidsestraat.
 • We creëren een aantal groenzones in het projectgebied waar we bomen in planten.
  • Op het kruispunt met de Smidsestraat komen 5 nieuwe bomen en in de Knokkestraat zijn dit er 3.

Aandacht voor voetgangers en fietsers

 • Aan beide zijden van de straat leggen we comfortabele en veilige voetpaden met verlaagde boordstenen aan.
 • Aan de oversteekplaatsen voorzien we blindengeleiding.
 • Op 3 verschillende plaatsen in de Knokkestraat plaatsen we fietsenstallingen met een totale capaciteit van 35 fietsen.
 • Ter hoogte van het plateau in de Smidsestraat komt ruimte voor 20 fietsen.

De riolering wordt grondig vernieuwd

Farys staat in voor de heraanleg van de riolering. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd. Dit nieuwe gescheiden rioleringsstelsel in de Knokkestraat zal aansluiten op de bestaande riolering van de Smidsestraat. Als je in een gesloten bebouwing woont, moet je je regenwater van de voorste dakhelft aansluiten op de regenwaterriolering. Meer informatie hierover vind je op de website van Farys: www.farys.be (zoekterm: afkoppelen).

Lees hier

de infobrochure over de Knokkestraat PDF (877.6 kB)

Locatie