Toekomstbeeld Kazemattenstraat
Toekomstbeeld Kazemattenstraat

Project Kazemattenstraat, Schoolkaai en Spaanskasteelplein

Een project met veel aandacht voor een veilige schoolomgeving.

Project in ’t kort

In uitvoering
Macharius - Heirnis
Wegenwerken

Welke straten vallen binnen het projectgebied?

 • Kazemattenstraat
 • Schoolkaai
 • ​Spaanskasteelplein (deel)

Schoolkaai

 • Het plan voorziet in eenrichtingsverkeer tot aan de Voorhoutkaai
 • ​Behoud van de eenzijdige parkeerstroken, afwisselend aan beide kanten
 • De kaai zelf wordt zoveel mogelijk vergroend aan de waterkant, er komt een comfortabel wandelpad
 • Verspreid over de kaai komen fietsenstallingen en zitbanken
 • Er is veel aandacht in het project voor een veilige schoolomgeving
 • Asverschuivingen werken verkeersremmend
 • Het plan voorziet in eenrichtingsverkeer tot aan de Voorhoutkaai
 • Er komen spelprikkels aan de landhoofden van de Napoleon de Pauwbrug

Kazemattenstraat en Spaanskasteelplein

 • Deze straten worden net als de Schoolkaai woonerven
 • Eenzijdig parkeren is mogelijk
 • Het gedeelte tussen de Lucas Munichstraat en de Schoolkaai krijgt geen doorgaand verkeer meer te verwerken
 • Het plein aan de straat 'Spaanskasteelplein' wordt niet heraangelegd
 • In het Spaanskasteelplein kan aan beide zijden geparkeerd worden
 • De inrichting van zitgelegenheid en spelprikkels benadrukken het verkeersvrij karakter

Voorhoutkaai

 • Wordt een kwalitatieve groenzone
 • Het voetpad aan de zijde van het water verdwijnt
 • Voetgangers kunnen het voetpad aan het verlaagde van de kaai gebruiken

Aandacht voor groen

 • ​In het volledige projectgebied komen grote groenzones op de hoeken
 • ​Ruime straatgeveltuinen worden voorzien voor het grootste deel van de woningen
 • Waar mogelijk komen bomen in de parkeerstroken

Werken die nog worden uitgevoerd

 • Plaatsen van de leuningen aan de hellingen van de Pauwbrug
 • Eventueel uitvoeren van herstellingen aan verhardingen en funderingen

Lees alles over dit project

in deze informatiebrochure PDF (17.95 MB)

Lees de laatste bewonersbrief over deze werken

Bewonersbrief van oktober 2022 PDF (228.22 KB)

Locatie