Project Jef Crickstraat- toekomstbeeld kop
Toekomstbeeld Jef Crickstraat

Project Jef Crickstraat

De stad Gent legt de Jef Crickstraat in Sint-Amandsberg volledig opnieuw aan.

Project in ’t kort

In uitvoering
Sint-Amandsberg
Wegenwerken

Het nieuwe ontwerp

Het ontwerp voor de Jef Crickstraat gaat uit van volwaardig éénrichtingsverkeer komende van de N70 in de richting van de Heiveldstraat met uitzondering van het stuk tussen de N70 en de toegangspoort van de school, dit blijft tweerichting. Dit betekent dat de rijweg smaller wordt op het stuk éénrichtingsstraat. Hierdoor is er meer ruimte voor een volwaardig doorlopend voetpad aan de zijde van de oneven huisnummers. Aan deze kant komt er ook een parkeerstrook.

Door het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Jef Crickstraat voorziet het ontwerpplan in een aantal aanpassingen:

 • de rijweg is smaller ontworpen
 • meer ruimte voor een volwaardig doorlopend voetpad
 • een parkeerstrook aan de kant van de oneven huisnummers

Veilige weginrichting

De aansluiting van de Jef Crickstraat met de N70 en de Heiveldstraat wordt aan beide zijden veiliger ingericht.

Aan de kant van de Heiveldstraat:

 • is een asverschuiving voorzien in de Jef Crickstraat
 • de parkeerstrook wisselt van kant
 • dit zorgt voor trager verkeer

Aan de kant van de N70:

 • de Jef Crickstraat wordt veel smaller dan vandaag
 • voetgangers krijgen een apart voetpad ter hoogte van de aansluiting met de N70
 • Aan de kant van de N70 wordt de aansluiting van de Jef Crickstraat op de N70 veel smaller.  Er is een voetgangersoversteekplaats die het voetpad van de Jef Crickstraat verbindt met het voetpad op de N70 en de nabijgelegen bushalte.
 • grote groenzones vervangen de huidige stenen vlakte

Groen en bomen

Het nieuwe ontwerp zet in op veel groen:

 • bestaande bomen blijven behouden
 • nieuwe bomen worden aangeplant
 • grote groene bermen doen dienst als wadi's

Wat zijn wadi's?

Het woord wadi staat voor Water Afvoer Door Infiltratie.
Wadi's zijn verlaagde groene bermen die toelaten dat regenwater geleidelijk aan in de bodem kan dringen.
Dat heeft zo zijn voordelen:

 • proper regenwater komt niet in de riolering terecht
 • de riolering krijgt zo minder water te slikken bij regenval
 • hierdoor werken waterzuiveringsinstallaties beter, ze moeten minder regenwater verwerken en kunnen zo het echte afvalwater beter zuiveren.

Timing

De start van de werken is voorzien op 16 januari 2023 onder voorbehoud van onvoorziene weers- en of werfomstandigheden. Het einde van de werken is voorzien voor eind 2023, deze datum is informatief en kan steeds wijzigen ten gevolge van onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden.

Benieuwd naar het ontwerp?

Bekijk hier het ontwerpplan PDF (1.06 MB)

Meer weten over de uitvoering van de werken?

Lees hier de brochure over de start van de werken van december 2022 JPG (2.22 MB)

Locatie