Project inrichting portaal De Campagne

De Campagne en omgeving richten we in tot een heuse toegangspoort voor de groenpool Vinderhoutse Bossen. Ook de schoolhoeve wordt vernieuwd.

Landgoed De Campagne
Landgoed De Campagne

Project in ’t kort

In uitvoering
Drongen
  • Openbaar groen en begraafplaatsen
  • Ontmoeten

Het project in vogelvlucht

In het noorden van Drongen (en een stukje Lievegem) krijgt de groenpool Vinderhoutse Bossen vorm.

Een bezoek aan dit park- en natuurgebied van wel 640 hectare groot, kan je starten in het portaal ‘De Campagne’. Het park, de schoolhoeve en de gronden errond krijgen een nieuwe inrichting als portaal of toegangszone.

Een opfrissing voor het Landgoed De Campagne

Het kasteelpark is nu al een aantrekkelijke plek. Met enkele ingrepen versterken we de beleving ervan. Zo maken we de markante zichten terug open. En het voorplein of “cour d’honneur” wordt in ere hersteld. Autoverkeer wordt beperkt tot laden en lossen en enkele parkeerplaatsen voor personen met een handicap aan de ingang.

Vernieuwing en uitbreiding van de Schoolhoeve De Campagne

Veel Gentse kinderen kennen De Campagne vooral van de schoolhoeve. Voor de schoolhoeve zijn  er plannen om ze op een later tijdstip uit te breiden. Nu vernieuwen we bepaalde delen van de gebouwen en leggen we de omgeving opnieuw aan.

De historische muur van de hoeve wordt verstevigd en in ere hersteld. De stallen worden in een nieuw jasje gestoken en de plannen worden opgemaakt om het sanitair te vernieuwen. Het terrein van de hoeve krijgt ook een andere indeling, met een centrale toegang langs de nieuwe moestuin. Er komen nieuwe paden en een nieuwe serre.

De schoolhoeve zal haar educatieve werking ook verder uitbouwen op de weilanden aan de overkant van de Gijzelstraat. De Stad kon die aankopen en plantte er recent een boomgaard. Er komen ook nog knotbomen en verspreidde bomengroepjes en we graven er ook poelen. De bloemenrijke hooilanden worden natuurrijke plekken voor fauna en flora en zullen hooi leveren voor de dieren van de schoolhoeve.

Je zal ook buiten de openingsuren van de schoolhoeve over de weilanden kunnen wandelen en de dieren een bezoekje kunnen brengen.

Bos, bos, bos

Ten noorden van het park komt er veel bos bij. Dat zal aansluiten op de rest van de groenpool Vinderhoutse Bossen. Een deel van het bos wordt aangeplant, o.a. met de geboortebossen, maar het grootste deel mag zich spontaan ontwikkelen.

Spelen en ravotten

(Bijna) niets is plezanter dan spelen in het bos. Tussen de Noordgijzelstraat en de Heiebreestraat komt een avontuurlijk speelbos met speelheuvels en een waterspeelplek. We besteden bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid van deze speelzone, zodat ook kinderen met een handicap van het bos en de natuur kunnen genieten.

Tussen het avontuurlijk speelbos en de schoolhoeve komt er nog een kleinere speelruimte. Die zal ook buiten de openingsuren van de schoolhoeve toegankelijk zijn voor spelende kinderen.

Fietsen en wandelen

Je zal het hele portaal kunnen doorkruisen langs wandel- en fietspaden. Van de weilanden langs de Gijzelstraat door het park en het bos naar de Heiebreestraat. En natuurlijk houdt niets je dan nog tegen om de groenpool verder te verkennen.

Wijziging verkeerssituatie

Nieuwe parking

Er komt een nieuwe parking op de hoek van de Gijzelstraat en de Noordgijzelstraat. Die zal normaal 54 plaatsen tellen en tijdens evenementen kunnen uitbreiden naar 89 plaatsen. De parkeerplaatsen in het park verdwijnen, met uitzondering van 5 plaatsen voor personeel en minder mobiele bezoekers.

Wijziging verkeerscirculatie

De Noordgijzelstraat krijgt eenrichtingsverkeer. De Gijzelstraat wordt geknipt ter hoogte van de schoolhoeve. Tussen de Boskeetstraat en de knip wordt enkel verkeer toegelaten voor laden en lossen.

Hoe verlopen de werken?

tijdslijn

Aanvraag omgevingsvergunning met openbaar onderzoek.

Infomoment voor buurtbewoners

Aanbesteding.

Start aanleg parking.

Start restauratie historische muur schoolhoeve (midden okt. '22)

Start inrichting toegangsportaal: grondwerken

Werfwandeling (zaterdag 28 januari om 10u00)

Realisatie paden en andere parkinfrastructuur

Start werken nutsleidingen Gijzelstraat en Noordgijzelstraat (2de helft april)

Aanleg verkeersvrije loper en parking

Wijziging verkeerscirculatie

Inrichting Schoolhoeve De Campagne

Afwerking verkeersvrije loper en parking

Renovatie historische parkbruggen

Afwerking inrichting Schoolhoeve De Campagne

Afwerking groenaanleg

Plaatsen meubilair

Meer weten over de inrichting van het toegangsportaal De Campagne?

Infomoment voorjaar 2021

Op 23 maart 2021 kon je deelnemen aan een infomoment over de inrichting van het portaal De Campagne. De aanwezigen kregen er ook meer uitleg over het openbaar onderzoek. 

Inrichtingsplannen

Benieuwd hoe de toegangszone er zal uitzien? Bekijk het ontwerpplan van het vernieuwde portaal De Campagne.

Met subsidies van de Vlaamse overheid

De inrichting van het toegangsportaal kadert in het landinrichtingsproject groenpool Vinderhoutse Bossen. Hiervoor krijgt de Stad Gent subsidies van de Vlaams overheid. Ook de restauratie van de historische moestuinmuur wordt gesubsidieerd. Dit door Vlaanderen is Erfgoed.

Locatie