Toekomstbeeld Ingelandgat
Toekomstbeeld Ingelandgat

Project Ingelandgat

De Stad Gent en Farys leggen Ingelandgat integraal opnieuw aan.

Project in ’t kort

In uitvoering
Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels
Wegenwerken

Integrale heraanleg

Gezien de huidige staat van het wegdek en de riolering, leggen de Stad Gent en Farys de weginfrastructuur in Ingelandgat integraal opnieuw aan. We vormen de straat om tot woonerf en voorzien groenzones, fietsenstallingen, en parkeerplaatsen waar mogelijk.

Woonerf

In een woonerf krijgen voetgangers en fietsers plaats van gevel tot gevel en zijn auto’s te gast. Ingelandgat wordt een autoluwe straat waar een snelheidsbeperking van 20 km/uur geldt.

Riolering

Samen met de heraanleg van de weginfrastructuur vernieuwen we ook het rioleringsstelsel. Aangezien de breedte van de straat beperkt is, leggen we geen gescheiden stelsel aan maar zetten we wel in op het infiltreren van regenwater.

Timing

De werken zijn gestart op 13 februari 2023 en duren tot eind juni 2023.
Deze einddatum is onder voorbehoud van een vlot verloop van dit dossier en gunstige weers- en werfomstandigheden.

De bewonersbrief over de start van de werken op 13 februari 2023

lees je hier PDF (349.38 KB)

Benieuwd naar het definitief ontwerp?

Bekijk het hier! PDF (439.66 KB)

Bekijk het groenplan

en de intekening van de geveltuinen PDF (360.52 KB)

Locatie