Project Hippoliet Van Peenestraat

Stad Gent en Farys zullen een deel van de Hippoliet Van Peenestraat integraal heraanleggen.

Project in ’t kort

Recent uitgevoerd
Mariakerke
Wegenwerken

Locatie van de werken

  • Hippoliet Van Peenestraat, tussen de Petrus de Broestraat en de Mimosastraat, inclusief de kruispunten van deze laatste 2 straten

Veiliger en groener

  • we voeren snelheidsremmende maatregelen in, zoals asverschuivingen en verkeerskussens
  • ter hoogte van de woningen waar de voorgevel op de rooilijn staat, voegen we groenvakken toe om de asverschuiving in de weg te accentueren
  • een dubbelrichtingsfietspad zorgt voor extra comfort voor de fietser
  • een verkeersplateau via de Mimosastraat laat fietsers veilig oversteken
  • een haag dient als visuele barrière tussen de parkeerplaatsen en het fietspad
  • we plaatsen nieuwe bomen tussen de parkeerplaatsen
  • in het ontwerp zijn een aantal straattuinen ingetekend. Ben je enthousiast om meer leven in je straat te brengen en wil je graag zelf zo'n straattuin onderhouden? Lees hier alles over straattuinen.

Inrichting als woonerf

De Hippoliet Van Peenestraat richten we in als woonerf. Een woonerf is een autoluwe straat die zo is aangelegd dat doorgaand verkeer wordt afgeraden. Zo komt er meer ruimte voor ontmoeten en spel. De snelheid is er begrensd tot 20 km/uur.

Fietsenstallingen

Er zijn momenteel geen fietsenstallingen aanwezig in de Hippoliet Van Peenestraat. Bij de heraanleg voorzien we 4 fietsenstallingen die in totaal plaats bieden aan 20 fietsen. Deze fietsenstallingen plaatsen we verspreid in de straat.

Rijrichting (rechtzetting)

De Hippoliet Van Peenestraat krijgt dubbelrichtingsverkeer en er zal geen bijkomende signalisatie geplaatst worden omtrent het beperken van plaatselijk verkeer.

Riolering

FARYS zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Dit wil zeggen dat afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd. Alle info over afkoppelen vind je op www.farys.be/afkoppelen.

Timing

De werken starten op vrijdag 17 maart 2023 en duren tot eind oktober 2023, onder voorbehoud van onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden.

De bewonersbrief van maart 2023

over de start van de werken PDF (329.43 kB)

Benieuwd naar het ontwerpplan?

bekijk het hier PDF (1.86 MB)

Met steun van de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen

Locatie