Wegenwerken in voorbereiding
Wegenwerken in voorbereiding

Project Hippoliet Lippensplein

Stad Gent vernieuwt in augustus 2023 de verkeersfilter op het Hippoliet Lippensplein en verhoogt daardoor de verkeersveiligheid.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Binnenstad
Wegenwerken

Aanpassen verkeersfilter

Aan het Hippoliet Lippensplein, ter hoogte van het kruispunt Brabantdam en Kuiperskaai voeren we een aantal ingrepen uit aan de bestaande verkeersfilter (of 'knip') om de veiligheid te verhogen en de aanwezigheid van de verkeersfilter duidelijker te markeren.

Duidelijke markering verkeersfilter

We zetten de locatie van de van verkeersfilter duidelijker in de verf met aanleg van bordeaux-bruine asfalt.

Verhogen fietsveiligheid

  • Langs 1 kant geleiden we fietsers loodrecht over de tramsporen, aan de andere kant geleiden we ze met de sporen mee.
  • We verbreden de rijweg t.h.v. huisnr. 24 zodat fietsers meer ruimte hebben naast de tram.
  • We leggen fietssuggestiestroken aan voor maximale zichtbaarheid. Daarom wisselen we het parkeren in de Kuiperskaai van kant.
  • De bocht Kuiperskaai en Brabantdam maken we breder zodat fietsers de voertuigen die uit Brabantdam komen veilig kunnen passeren.

Meer groen

In de plantvakken in de bocht van de Kuiperskaai en de Brabantdam zorgen we voor extra groen. De bestaande  boom ter hoogte van huisnummer 1 behouden we.

Timing uitvoering werken

Onder voorbehoud van onvoorziene weers- of werfomstandigheden voeren we deze vernieuwing uit in augustus 2023. Buurtbewoners verwittigen we 2 weken voor de werken aan de hand van een bewonersbrief.

Meer weten over het project?

Lees de infobrief met ontwerpplan PDF (317.92 KB)

Locatie