Overzichtsfoto projectgebied Omgeving Dampoortstation - Rup 172

Project heraanleg stationsomgeving Dampoort

Op termijn maken we van de stationsomgeving Dampoort een veilige en efficiënte vervoersknoop en een nieuw aantrekkelijk stadsdeel.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Macharius - Heirnis, Muide - Meulestede - Afrikalaan, Dampoort, Oud Gentbrugge
  • Mobiliteit
  • Openbaar groen en begraafplaatsen
  • Economie
  • Wegenwerken
  • Wonen

Dit project maakt deel uit van het programma Oude Dokken, Afrikalaan en Dampoort-station

Inhoudstafel

Naar een integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort

De Stad Gent, het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn en NMBS hebben de handen in elkaar geslagen om samen  op termijn de ruime omgeving rond het station Dampoort op een kwalitatieve manier herin te richten.

Bedoeling is om er op termijn een veilig vervoersknooppunt met oog voor duurzame mobiliteit te maken. De plaats wordt ook een nieuw stadsdeel met aantrekkelijke publieke ruimte en plaats voor wonen, werken, groen en water.

Actueel

Vanaf voorjaar 2021 start AWV (Agentschap Wegen & Verkeer) met werken aan de Dampoort om het knooppunt klaar te stomen voor de gewijzigde verkeersstromen die zullen ontstaan door de bouw van de Verapazbrug.
Wil je meer weten over deze werken, bekijk dan de 
pagina van AWV.

Deze tijdelijke heraanleg is in afwachting van de definitieve en integrale aanpak van de omgeving rond de Dampoort.

 

Overzicht en timing

Hoe dit langlopend proces verloopt, wat er al gebeurde kan je hierna volgen op het overzicht en timing

tijdslijn

Wat vooraf ging

2015

2016

2018

2019

Eerste concrete deelproject
2020-2021

Inspraak bij het project Dampoort

Ook buurtbewoners en belangengroepen hebben inspraak in dit traject.

Al van bij het begin van het onderzoek werd intensief overlegd met buurtbewoners en belangengroepen.

Na een eerste ruim informatiemoment in juni 2011, volgde de oprichting van een Denktank. Deze groep denkt volop mee over de plannen aan de Dampoort. Zij krijgen in primeur steeds de eerste plannen te zien om hier input en feedback op te geven.

Hierbij vindt u de aandachtspunten die vanuit deze groep kwamen. Lees hier de laatste denktank van oktober 2018.

Locatie