Overzichtsfoto projectgebied Omgeving Dampoortstation - Rup 172

Project heraanleg stationsomgeving Dampoort

Op termijn maken we van de stationsomgeving Dampoort een veilige en efficiënte vervoersknoop en een nieuw aantrekkelijk stadsdeel.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Oud Gentbrugge, Dampoort, Muide - Meulestede - Afrikalaan, Macharius - Heirnis
  • Mobiliteit
  • Openbaar groen en begraafplaatsen
  • Economie
  • Wegenwerken
  • Wonen

Dit project maakt deel uit van het programma Oude Dokken, Afrikalaan en Dampoort-station

Inhoudstafel

3 projecten samen = project Gentspoort

Vanaf half 2022 zal De Werkvennootschap (een projectorgaan van de Vlaamse overheid) dit project (Heraanleg stationsomgeving Dampoort) als een geheel aansturen met:

Sinds 7 juli 2022 heet dit gecombineerde project www.gentspoort.be

Naar een integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort

De Stad Gent, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn en de NMBS zijn van plan om samen de ruime omgeving rond het station Dampoort kwaliteitsvol herin te richten.

Op termijn moet deze zone een veilig vervoersknooppunt met oog voor duurzame mobiliteit worden en een nieuw stadsdeel met aantrekkelijke publieke ruimte en plaats voor wonen, werken, groen en water.

Actueel

Werken

Sinds het voorjaar 2021 is AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) gestart met werken aan de Dampoort om het knooppunt klaar te maken voor de gewijzigde verkeersstromen die zullen ontstaan door de bouw van de Verapazbrug. Wil je meer weten over deze werken, bekijk dan de pagina van AWV.

Deze tijdelijke heraanleg staat los van de definitieve en integrale aanpak van de omgeving rond de Dampoort.

Akkoord over tunnel

Eind september 2021 ging de Vlaamse overheid akkoord met de keuze voor ondertunneling waarbij de R40 ter hoogte van de Dampoort en het Oktrooiplein over bijna 500 meter ondergronds gaat in een tunnel met twee rijbanen. Je leest er meer over in een persbericht van de Vlaamse minister van Mobiliteit.

Overzicht en timing

Hoe dit langlopend proces verloopt, wat er al gebeurde kan je hierna volgen op het overzicht en timing

tijdslijn

Wat vooraf ging

2015

2016

2018

2019

Eerste concrete deelproject
2020-2021

Inspraak bij het project Dampoort

Buurtbewoners en belangengroepen hebben inspraak. Al van bij het begin van het onderzoek werd intensief overlegd met buurtbewoners en belangengroepen.

Na een eerste ruim informatiemoment in juni 2011 werd een denktank opgericht. Die denktank krijgt in primeur steeds de eerste plannen voor de Dampoort te zien om input en feedback te geven.

Voor enkele aandachtspunten die uit de denktank naar boven kwamen, lees hier de laatste denktank van oktober 2018.

Locatie