Toekomstbeeld vernieuwde Baudelohof
Toekomstbeeld vernieuwde Baudelohof

Project heraanleg Baudelohof en omliggende straten

Ontdek meer over de heraanleg en uitbreiding van de Baudelohof. Ook de omliggende straten worden aangepakt en omgevormd tot woonerf.

Project in ’t kort

In uitvoering
Binnenstad
  • Openbaar groen en begraafplaatsen
  • Wegenwerken

Heraanleg Baudelohof en omgeving

Uitbreiding centrale park

De Baudelohof krijgt niet alleen een nieuw jasje, ook wordt het park een stuk groter. Zo wordt de speelkoer van het secundair kunstinstituut Ottogracht onderdeel van het park. En het park zal doorlopen tot aan de Leie. Daarom krijgt de Baudelokaai een verlaagde kade en wordt ze gedeeltelijk mee opgenomen in het park.

Woonerven

De volgende omliggende straten worden heraanlegd, en worden ook omgetoverd woonerf:

  • Rembert Dodoensdreef
  • Willem I-kaai, Baudelokaai
  • Baudelostraat (tussen Ottogracht en Baudelokaai)

Timing en verloop

Op 1 oktober 2020 gingen de werken van start. De afwerking is gepland in najaar 2022.

tijdslijn

Start 14 september 2020

Start najaar 2020

Start voorjaar 2021

Start paasvakantie 2021

Start augustus 2021

Start augustus 2021

Einddatum najaar 2022

Door onvoorziene omstandigheden kan de timing verschuiven. Neem regelmatig een kijkje op deze pagina voor een actuele stand van zaken en het verder verloop van de werken.

Hoe is de werfzone ingericht?

De werfkeet, de opslag van materialen,… kregen een plaats op een deel van de speelkoer van het secundair kunstinstituut en op een deel van de Bibliotheekstraat. De zone is voorzien van de nodige signalisatie en een afsluiting. De aannemer informeert de gebruikers van deze zones over de bereikbaarheid.

Info- en inspraakmomenten

Gezien de coronamaatregelen werd het infomoment voor buurtbewoners vervangen door een informatiebrochure met uitgebreidere informatie over de geplande werken, de fasering, eventuele omleidingen, afspraken, een overzicht van contactpersonen, …. De brochure werd bedeeld bij de buurtbewoners.

Ben je geïnteresseerd in de werken en wil je je engageren om je buren op de hoogte te houden? We verwelkomen graag één vertegenwoordiger voor de buurt op onze werfvergaderingen. Deze werfvergadering vindt plaats telkens op dinsdagvoormiddag om 9.30 uur. Interesse? Laat het weten aan Tom.Beyaert@stad.gent.

    Locatie