Project Gentbruggebrug

De Stad Gent maakte een ontwerpplan voor de aanpassingen aan de aantakkingen van Gentbruggebrug.

Project in ’t kort

In uitvoering
Dampoort
Wegenwerken

Werken tijdelijk uitgesteld

De geplande werken aan Gentbruggebrug zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. De brug kan opnieuw door alle weggebruikers gebruikt worden.
De bewonersbrief die op 27 januari 2023 door het Mobiliteitsbedrijf werd verstuurd kan je hieronder nalezen.

Projectgebied

  • voet van Gentbruggebrug aan de zijde van de Dampoort
  • Gentbruggestraat vanaf huisnummer 167 tot aan de start van de zone met kasseien naast de brug

Waarom dit project?

  • invoering Wijkmobiliteitsplan mogelijk maken
  • veiligheid en bereikbaarheid verhogen in de wijk Dampoort-Oud Gentbrugge

Welke werken zijn gepland?

Verkeersfilter

  • Invoeren verkeersfilter aan Gentbruggebrug: dankzij deze filter gaan we het doorgaand gemotoriseerd verkeer door de wijken tegen. De filter voorzien we aan de voet van de brug aan de kant van de Gentbruggestraat.

Voorrangsregeling

  • Voorrangsregeling op Gentbruggebrug: zo remmen we het verkeer uit de Gentbruggestraat richting Nijverheidskaai en van Waterkluiskaai richting Gentbruggebrug af. Het fietsverkeer heeft duidelijke voorrang op Gentbruggebrug en we maken dit extra zichtbaar aan de hand van een okerkleurige coating op de fietssuggestiestroken.

Duidelijke signalisatie

  • Centrale zone van filter in beton: om de verkeersfilter beter te laten opmerken door de weggebruikers. Het gemotoriseerd verkeer gebruikt de zones in asfalt. Verder voegen we extra signalisatie toe in functie van de verkeersfilter.

Aanleg bushalte en veilige oversteekplaatsen

  • Comfortabele en toegankelijke bushalte: ter hoogte van het nieuwbouwproject tussen Gentbruggestraat 167 en 173
  • Veilige oversteekplaatsen: voor de voetgangers voorzien we zowel ter hoogte van de luwere zone in de filter als op de brug ter hoogte van de trap naar de Waterkluiskaai oversteekplaatsen met blindengeleiding. De oversteekbeweging aan de voet van de brug ontmoedigen we door het plaatsen van Sint-Andrieskruisen.

Voetpaden en bomen

De voetpaden vernieuwen we in betonstraatstenen. Binnen de projectzone moeten we in het kader van bovenstaande aanpassingen 2 recent aangeplante bomen rooien maar planten we er 7 nieuwe aan.

Snelheidsregime en parkeren (fietsen en auto’s)

Zone 30 blijft zoals vandaag van toepassing.

We vormen 5 parkeerplaatsen om naar groenzones in de Gentbruggestraat ter hoogte van huisnummer 204 en in de zone naast de brug ter hoogte van de overgang naar de kasseien.

Het aantal fietsparkeerplaatsen verdubbelen we van 10 naar 20 plaatsen.

 

 

Het ontwerpplan

bekijk het hier PDF (3.12 MB)

Bewonersbrief over het verder verloop van het wijkmobiliteitsplan Dampoort-Oud Gentbrugge en de voorbereidende werken aan Gentbruggebrug

Lees hier de brief van 27 januari 2023 van het Mobiliteitsbedrijf PDF (119.62 kB)

Bewonersbrief van 23 december 2022

over het wijkmobiliteitsplan Oud Gentbrugge- Dampoort PDF (928.93 kB)

Locatie