Project Federale Politiesite Groendreef

Er komt geen nieuwbouw voor Politie Gent op de Groendreefsite

politiesite-groendreef

Project in ’t kort

In voorbereiding
Brugse Poort - Rooigem
Publieke gebouwen

Er werd definitief een streep getrokken onder de piste voor de nieuwbouw voor de Politie Gent bij de Federale Politie op de Groendreefsite. Beide korpsen zouden er samen gehuisvest worden in een gloednieuwe kazerne. Doordat er vanuit de Regie Der Gebouwen, de eigenaar van de Groendreefsite, geen enkel engagement was over het project, was er geen zicht om binnen een redelijke termijn een moderne infrastructuur te realiseren.

Daarom heeft de burgemeester samen met de korpschef en met de politievakbonden in goede afstemming beslist om de piste voor de nieuwbouw op de Groendreefsite te laten varen. De stopzetting van het traject richting herhuisvesting van PZ Gent op de Groendreefsite werd principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 15 december 2023. Het stadsbestuur zet nu samen met de korpsleiding haar schouders onder een nieuw en minstens even ambitieus project: de renovatie van het Algemeen Politiecentrum Gent, de bestaande politiekazerne aan Ekkergem.

Locatie