Project Buurthuis Watersportbaan-Ekkergem

De Stad Gent bouwt een buurthuis in de wijk Watersportbaan - Ekkergem. Dit wordt een nieuwe ontmoetingsplaats voor bewoners van de wijk.

Project in ’t kort

In uitvoering
Watersportbaan - Ekkergem

In het voorjaar van 2023 start de Stad met het bouwen van een nieuw buurthuis voor de wijk Watersportbaan, centraal tussen de sociale hoogbouw, aan de Nekkersberglaan. Het huis moet een laagdrempelige ontmoetingsplaats vormen voor de buurtbewoners, die sinds het verdwijnen van het ontmoetingscentrum De Kring enkele jaren terug, over geen locatie meer beschikken om elkaar te treffen.

Hinder 

Op bepaalde momenten kan er redelijk wat geluidshinder zijn voor de naastgelegen bewoners, voornamelijk op momenten dat de ruwbouw geplaatst wordt. Enkele parkeerplaatsen worden ingenomen door de aannemer, de buurtbewoners ontvangen hierover een bewonersbrief.

Wat bouwen we?

Een opvallende vijfhoekig gevormd buurthuis komt naast de torens te staan. Het gebouw zal beschikken over een polyvalente publieke zaal met bar, een keuken, een kleine vergaderruimte en een grote luifel die aansluit op het groen.

Vanaf midden 2024 zullen bewoners en werkingen activiteiten in het buurthuis kunnen organiseren. De bedoeling is om zo een nieuw kloppend hart in de wijk te creëren, een knooppunt waar bewoners met diverse achtergronden elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en verrijken. Voor het idee om op het dak een tuin te realiseren, ontbreken voorlopig de nodige financiële middelen. De daktuin werd wel mee opgenomen in het ontwerp en kan later worden toegevoegd. 

De bouw van het buurthuis is mee mogelijk gemaakt dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid van 496.020 euro en van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) van 165.135,53 euro. De Stad Gent staat in voor 396.638,43 euro van de kosten.

Locatie