Burgstraat
Huidige toestand Burgstraat

Project Burgstraat: verfraaiingswerken

De Stad Gent wil samen met de buurt de Burgstraat aangenamer en leefbaarder maken.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels
Wegenwerken

Ideeën uit de buurt

Om de Burgstraat een meer kwalitatieve inrichting te geven organiseerde de Stad Gent in juni 2019 een workshop. Buurtbewoners werden uitgenodigd om hieraan deel te nemen en ideeën aan te brengen om de straat aantrekkelijker te maken. Tijdens de workshop werden al die ideeën verfijnd en afgetoetst met wat er technisch, ruimtelijk en wettelijk mogelijk is.
Het ontwerp is ondertussen klaar. Wat kwam er uit de bus?

We maken de Burgstraat aangenamer, groener en veiliger

Burgstraat en Sint-Elisabethplein

We plannen een aantal ingrepen die zorgen voor meer ontharding, meer groen en een veiliger en aangenamer straatbeeld. 

  • Er komen drie nieuwe plantvakken in de Burgstraat ter hoogte van huisnummers 120-168, 26 en 63-81.
  • Ook voorzien we twee kleinere nieuwe plantvakken aan in het Sint-Elisabethplein, op de hoek met de Burgstraat ter hoogte van huisnummers 1-1F. Deze plantvakken zijn een uitbreiding van bestaande boomvakken. We leggen ze aan om een meer veilige afbakening te realiseren met de bestaande parkeerplaatsen.
  • De Groendienst van Stad Gent voorziet elk plantvak van aangeplant groen en waar mogelijk ook van bomen in functie van maximale schaduwvorming.

Kruispunt Burgstraat/Jan Breydelstraat

  • Het volledige kruispunt leggen we aan als een gelijkgronds plein. Deze heraanleg gebeurt in vlakke kasseien, waarvan de kleur gelijkaardig is als de kasseien op het Sint-Michielsplein. Het historische tracé van de Jan Breydelstraat zal nog zichtbaar zijn in het legpatroon. Dit doen we door de verharding aan te leggen als twee doorlopende langse rijen kasseien.
  • Het bestaande boomvak van het plein breiden we aanzienlijk uit. De boom zelf blijft behouden. De plantzone bakenen we af met een lichtgrijs betonnen zitmuurtje waarbij we op drie plaatsen houten zitbanken plaatsen.
  • De Jan Breydelstraat heeft het statuut van woonerf. Dit is momenteel door de verhoogde voetpaden niet zo leesbaar. De heraanleg van het kruispunt zal dit duidelijker maken.

Er komen extra fietsenstallingen

Kruispunt Burgstraat met Jan Breydelstraat

  • We schuiven de parkeerzone voor kortparkeren (lossen en laden) op en perken deze in.
  • Op het kruispunt van de Burgstraat met de Jan Breydelstraat komt er extra ruimte vrij voor fietsenstallingen. Momenteel zijn er twee fietsenstallingen, maar we plaatsen er nog een bij. Tijdens de Gentse feesten kan op deze locatie ook gemakkelijk een tijdelijke tramhalte ingericht worden.

Burgstraat

  • In de Burgstraat zelf (het plein met Jan Breydelstraat niet inbegrepen) brengen we het totaal aantal fietsenstallingen van 4 naar 5 modules. In elke module is er plaats voor 5 fietsen.

Parkeren en rijrichtingen

Er verdwijnen twee parkeerplaatsen ten gevolge van deze ingrepen. De rijrichtingen blijven ongewijzigd.

Timing

We plannen de uitvoering van deze werken van 2 augustus tot eind september 2022. De planning van de werken kan wijzigen ten gevolge van onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden.

Ook het openbaar vervoer ondervindt hinder. Door deze werken en door de werken aan het Veerleplein rijdt de tram rijdt niet in de Burgstraat in augustus. Voor meer info kun je terecht op de website van De Lijn over de werken aan het Veerleplein, op 070 220 200 of bij de haltepalen in de buurt.

 

Benieuwd naar de ontwerpplannen?

Bekijk ze in de infobrief die we in januari stuurden naar de buurtbewoners PDF (486.75 KB)

Bekijk hier de presentatie

van de workshop van 26 juni 2019 PDF (5.98 MB)

Locatie