Project Berkhoutsheide en omgeving

Stad Gent vernieuwt de Kikvorsstraat, de Edelsteenstraat, de Berkhoutsheide en de Smaragdstraat.

Project in ’t kort

In uitvoering
Nieuw Gent - UZ
  • Wegenwerken
  • Wonen

Dit project maakt deel uit van het programma Nieuw Gent Vernieuwt

Projectinformatie

De woontorens Saturnus, Mercurius, Jupiter, Orion, Aurora en Milenka worden vervangen door nieuwe sociale woningen.

Om het nieuwe appartementsgebouw dat op de plaats van Saturnus komt te kunnen bouwen, moet de bocht van de Kikvorsstraat en de Edelsteenstraat verlegd worden. Ook de Berkhoutsheide, de Smaragdstraat en de parking aan woontoren Windekind krijgen een nieuwe groenere inrichting.

Veiligere woonomgeving

  • Verkeersluwere en veiligere straten

De Kikvorsstraat zal minder breed zijn waardoor de auto’s minder snel zullen rijden.

Bussen en vrachtwagens kunnen elkaar uiteraard veilig kruisen om de bocht te nemen.

Aan woontoren Windekind komt er opnieuw een bushalte. De Kikvorsstraat krijgt een asfaltlaag en aan beide kanten van de straat komen er parkeerstroken in kasseien met bomen.

Brede voetpaden leggen we aan in betonstraatstenen.

Brede oversteekplaatsen richten we in op logische looplijnen.

  • Zijstraten als woonerf

De zijstraten krijgen een inrichting als woonerf. Dat wil zeggen dat deze straten vooral geschikt zijn voor bestemmingsverkeer. Voetgangers en fietsers mogen de hele breedte van de straat gebruiken. Er is meer ruimte voor spelen, ontmoeten en groen.

Doorgaand verkeer is er niet mogelijk en de snelheid beperken we door onder andere de parkeerplaatsen afwisselend aan een kant van de weg aan te leggen.

Alle straten blijven tweerichtingsverkeer, behalve de Berkhoutsheide. In deze straat zal éénrichtingsverkeer gelden van de Kikvorsstraat richting de Edelsteenstraat.

Voldoende parkeerplaatsen

Er komen 129 parkeerplaatsen. Dat komt neer op één parkeerplaats per twee woningen. Dat stemt overeen met de parkeerrichtlijnen van de Stad en de toekomstplannen voor Nieuw Gent. Gezien het beperkte autobezit in de wijk zal dit voldoende zijn. Indien nodig kunnen er in een volgende zone nog enkele plaatsen bijkomen.

Ontharding en vergroening

In het ontwerp kiezen we om maximaal te ontharden. Dat wil zeggen dat we zo weinig mogelijk stenen aanleggen en kiezen voor meer groene ruimte. Op die manier willen we Nieuw Gent klaarmaken voor de klimaatsverandering met warmere zomers en fellere regenbuien.

Door minder stenen te gebruiken en ruimte voor groen te maken, blijft de wijk koeler tijdens de warme zomerdagen en kan het regenwater gemakkelijker in de grond sijpelen.

Naast de wegen graven we ook grachten waar het water langzaam in de bodem kan sijpelen. We planten ook bomen aan zodat de verharde zones in de zomer in de schaduw zullen liggen en daardoor minder snel opwarmen.

Timing wegenwerken

- Fase 1: heraanleg Berkhoutsheide/Kikvorsstraat: 9 januari 2023 tot eind april 2023

  • Vanaf de Leebeek aan de Berkhoutsheide tot en met het kruispunt Kikvorsstraat/ Hagedisstraat leggen we een nieuw rioleringsstelsel, een nieuwe weg en nieuwe voetpaden aan.
  • Vanaf het kruispunt Kikvorsstraat / Hagedisstraat tot de Kikvorsstraat nr. 250 vernieuwen we de riolering en herstellen we de wegenis lokaal. In dit stuk leggen we de rijweg volledig opnieuw aan na de bouw van het nieuwe wooncomplex.

- Fase 2: heraanleg Berkhoutsheide: eind april 2023 tot eind augustus 2023

  • Aanleg riolering en bovenbouw in de Berkhoutsheide

- Fase 3: heraanleg Smaragdstraat en Edelsteenstraat: juni 2023 tot eind september 2023 
(Smaragdstraat tot eind juni, Edelsteenstraat tot september)

  • Aanleg riolering en bovenbouw in de Smaragdstraat en de Edelsteenstraat tot en met het kruispunt Edelsteenstraat/Saffierstraat
  • Vernieuwing parking achter gebouw 'Windekind'

- Fase 4: afwerking van de omgeving rond het nieuwe Saturnus-gebouw: na bouw nieuw wooncomplex (op locatie huidige woontoren Saturnus)

 

Lees hier de bewonersbrief

over de nieuwe timing van de werken PDF (243.54 kB)

Lees hier

de brochure over de start van de werken PDF (1.21 MB)

Bekijk hier het ontwerpplan

van dit totaalproject PDF (2.71 MB)

Bekijk hier het artikel over dit project

in de nieuwsbrief van Nieuw Gent PDF (3.67 MB)

Jouw mening is belangrijk voor ons!

Graag horen we jouw mening over de toekomstige plannen voor de heraanleg van je omgeving! Bel of mail ons met als onderwerp: Berkhoutsheide en omgeving.

Locatie