Citadelpark > Project restauratie kiosk

De kiosk in het Citadelpark, al aanwezig sinds 1885, wordt gerestaureerd. Er verschijnt opnieuw een standbeeld van een muze op het dak.

Project in ’t kort

In uitvoering
Stationsbuurt-Noord
Erfgoed

De kiosk in het Citadelpark verkeert in slechte staat. De kiosk werd ontworpen door de befaamde (stads)architect Charles van Rysselberghe en staat er al sinds 1885, kort nadat de vroegere 'Citadel' omgetoverd werd tot een park. Sindsdien is de kiosk af en toe beperkt aangepakt, maar een volledige restauratie drong zich op. De gietijzeren kolommen zijn sterk aangetast, de slechte regenwaterafvoer zorgt voor roestvorming, het dak is in erbarmelijke staat, de balustrade is verwijderd, de vloer is aangetast...

Historische renovatie

Bij de renovatie van een monument probeert de Stad Gent steeds zoveel mogelijk 'waarheidsgetrouw' te renoveren, afgaande op oude foto's, anekdotes en de expertise van collega's. Zo werd er in de oudste verwijzingen gepraat over een standbeeld van een vrouw dat boven de kiosk zou staan. Ook enkele oude foto's tonen een standbeeld boven op de kiosk. Een gedetailleerd onderzoek later blijkt het hier om de Griekse Erato te gaan, de muze van de hymne, het lied, de lyriek, en de af en toe pikante poëzie, herkenbaar aan haar lier of citer. Haar standbeeld, ook ontworpen door Van Rysselberghe, komt terug, net als de gietijzeren griffioenen die 'haar' kiosk bewaken. De kolommen, momenteel sterk aangetast door regenwater, worden hersteld en de verwijderde balustrade wordt heropgebouwd en gereconstrueerd. Dak, plafond en vloer worden in ere hersteld, en de verlichting en elektrische installatie worden vernieuwd.

Op basis van kleuronderzoek en oude foto's werden ook de oorspronkelijke kleuren van de kiosk herontdekt. Enkele verrassende resultaten zullen er voor zorgen dat de kiosk bij de opening in een prachtig nieuw jasje zal schitteren. 

Kostprijs van de werken

704.831,70 euro exclusief btw (852.846,36 inclusief btw), deels betaald met een erfgoedpremie van 300.000 euro (Vlaamse overheid).

Duur van de werken

Van 19 september 2022 tot het najaar van 2023.

Locatie