kiosk Citadelpark (2)

Citadelpark > Project restauratie kiosk

De kiosk in het Citadelpark, reeds aanwezig sinds 1885, wordt gerestaureerd. Er verschijnt opnieuw een standbeeld van een muze op het dak.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Stationsbuurt-Noord
Erfgoed

De kiosk in het Citadelpark verkeert in slechte staat. De, door de befaamde (stads)architect Charles van Rysselberghe ontworpen, kiosk staat er al sinds 1885, kort nadat de vroegere 'Citadel' omgetoverd werd tot een park. Sindsdien is de kiosk af en toe beperkt aangepakt, maar een volledige restauratie dringt zich op. De gietijzeren kolommen zijn sterk aangetast, de slechte regenwaterafvoer zorgt voor roestvorming, het dak is in erbarmelijke staat, de balustrade is verwijderd, de vloer is aangetast,...

Historische renovatie

Bij de renovatie van een monument probeert de stad steeds zoveel mogelijk 'waarheidsgetrouw' te renoveren, afgaande op anekdotes, oude foto's en de expertise van collega's. Zo werd er in de oudste verwijzingen gepraat over een standbeeld van een vrouw dat boven de kiosk zou staan. Ook enkele oude foto's tonen een standbeeld, bovenop de kiosk. Een gedetailleerd onderzoek later blijkt het hier om de Griekse Erato te gaan, de muze van de hymne, het lied, de lyriek, en de af en toe pikante poëzie, herkenbaar aan haar lier of citer. Haar standbeeld, ook ontworpen door de befaamde Van Rysselberghe, komt terug, net als de gietijzeren griffioenen die 'haar' kiosk bewaken. De kolommen, momenteel sterk aangetast door regenwater, worden hersteld en de verwijderde balustrade wordt opnieuw heropgebouwd en gereconstrueerd. Het dak, plafond en vloer worden in ere hersteld, en de verlichting en elektrische installatie worden vernieuwd.

Kostprijs van de werken: raming 682.403,89 euro, deels betaald met een erfgoedpremie van 300.000 euro (Vlaamse overheid).

Duur van de werken: de werken vangen aan op 19 september 2022 en zullen duren tot het voorjaar van 2023

Locatie