Elke Decruynaere

Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd - Groen

Lid van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

Bevoegdheden

  • stedelijk onderwijs, onderwijsbeleid, flankerend onderwijsbeleid, studentenaangelegenheden;
  • voor- en naschoolse en buitenschoolse opvang,  Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (ICLB);
  • gezinsbeleid, Huizen van het Kind;
  • jeugdbeleid;
  • outreachend werk.