Volksraadpleging 8 oktober

Op zondag 8 oktober is er een volksraadpleging over betaalbaar wonen en gemeentelijk publiek vastgoed in Gent. Bekijk alle informatie.

Op zondag 8 oktober 2023 krijg je als Gentenaar de kans om deel te nemen aan een volksraadpleging. Ben je Gentenaar en ben je op 8 oktober 16 jaar of ouder? Dan mag je mee stemmen. Eind september krijg je daarvoor een oproepingsbrief van de Stad Gent per post.

Infobrochure volksraadpleging

Begin september viel de infobrochure over de volksraadpleging in alle Gentse brievenbussen. Lees de volledige brochure opnieuw online of kies voor de verkorte infofiche met alle praktische info op een rijtje.

Waarom is er een volksraadpleging?

De actiegroep Te Duur verzamelde meer dan 26.725 geldige handtekeningen voor een volksraadpleging. Als er zoveel geldige handtekeningen zijn, is de Stad Gent verplicht om een volksraadpleging te organiseren.

Waarover kan je stemmen?

De volksraadpleging gaat over betaalbaar wonen en het gemeentelijk publiek vastgoed van de Stad Gent. Op de volksraadpleging krijg je deze 2 vragen:

  • Vraag 1: Gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. Bent u akkoord? (Ja / Nee)
  • Vraag 2: Moet de Stad Gent een bank van publieke gronden oprichten om 40 % sociaal wonen te realiseren? (Ja / Nee)

Hoe stemmen?

  1. Je ontvangt een oproepingsbrief in de brievenbus.
  2. Ga op zondag 8 oktober 2023 tussen 8 en 13 uur naar het stembureau dat op je oproepingsbrief staat.
  3. Neem je oproepingsbrief en je identiteits- of verblijfskaart mee naar het stembureau.
  4. Je krijgt een stembiljet met de 2 vragen.
  5. Je beantwoordt de vragen en dient je stembiljet in. Alleen als je beide vragen beantwoordt, is je stem geldig.

Je bent niet verplicht om te gaan stemmen. Het is vrijwillig.
Kun je die dag zelf niet komen maar wil je toch graag stemmen? Dat kan met een volmacht.

De resultaten

Het resultaat van de volksraadpleging zal op zondagavond 8 oktober 2023 bekend zijn. De Stad Gent publiceert ze vervolgens in een nieuwsbericht op deze website.

De stemmen worden enkel geteld als minstens 10 % van de Gentenaars gestemd heeft. Dat is een Vlaamse regel.

Bij een volksraadpleging is het stadsbestuur niet verplicht om de uitslag te volgen. De Stad Gent kan wel kiezen om haar aanpak over betaalbaar wonen en gemeentelijk publiek vastgoed aan te passen.

Veelgestelde vragen