EYC zoekt coördinator tijdelijke invulling Nieuwland

Voor EYC willen we van een leegstaande loods (Nieuwland 65) een hotspot creëren met ruimte voor verschillende invullingen voor jongeren.

Gent werd in november 2021 verkozen tot Europese Jongerenhoofdstad in 2024. Hiervoor maken we ruimte vrij op Nieuwland 65, waar ingezet zal worden op workshops, ateliers, meetings, ontmoetingsruimte en creatieve expressie. Stad Gent zoekt een coördinator om in het kader van Europese Jongerenhoofdstad een invulling te geven aan deze loods. De Stad zoekt een coördinator om deze invulling te geven aan een deel van het gebouw, gelegen te Nieuwland 65, 9000 Gent. Dit gebouw is eigendom van de Stad Gent.

De opdracht van de beheerder bestaat uit 3 luiken:

Invullen van het gebouw binnen het kader van Europese Jongerenhoofdstad

De kandidaat gaat door middel van een participatief traject op zoek naar partners en/of invullingen voor het gebouw gelinkt aan Ghent EYC 2024, die enerzijds beantwoorden aan het kader zoals verder geformuleerd, maar anderzijds ook genoeg ruimte laat voor de identiteit van de kandidaat-coördinator. De kandidaat zal daarenboven de programmatie van het geheel ondersteunen en begeleiden. Zij/hij doet dit in samenwerking met het EYC-team van de Stad Gent.

Beheren van het gebouw

De kandidaat zorgt voor het beheer, gebruik en onderhoud van het gebouw als een goede voorzichtig en redelijk persoon.

Managen van het gebouw

De coördinator werkt een participatief beheermodel en businessmodel uit voor een duurzame invulling in het gebouw in samenwerking met de Stad Gent.
De Stad stelt een jaarlijks werkingsbudget ter beschikking van de coördinator.

Procedure

Vrijblijvend plaatsbezoek

Kandidaat-coördinatoren kunnen deelnemen aan het vrijblijvende plaatsbezoek op 20 oktober 2022 vanaf 14u.

Tijdens dit plaatsbezoek:

  • licht de Stad de open oproep toe;
  • organiseert de Stad een rondleiding;
  • kunnen de kandidaat-coördinatoren vragen stellen.

Uiterlijke indiendatum

Kandidaat-coördinatoren dienen hun kandidatuur in uiterlijk 3 november 2022 om 23u59.

Bekijk de volledige oproep

Alle informatie over de open oproep vind je in bijgevoegd document.

Download oproep PDF (438.16 kB)