Andere internationale netwerken

De Stad Gent is lid van meer dan 40 verschillende internationale en Europese netwerken.

De inzet van die netwerken kan inhoudelijk ruim zijn of specifiek gericht op 1 beleidsdomein. Het netwerk kan gericht zijn op dossierbehartiging, bewustmakingscampagnes en/of kennisdeling. 

Hieronder in alfabetische volgorde een overzicht van de verschillende internationale netwerken waar de Stad Gent lid van is: