Centrum10 - vp-groter.jpg
3D-scan van centrumpleinen Gent - terrestrisch 2010

"Gent in 3D" in een notendop

"Gent in 3D" heeft tot doel de uitbouw van een volwaardig digitaal en geanimeerd 3D-model van Stad Gent in micro en in macro.

"Gent in 3D" heeft tot doel de uitbouw van een volwaardig digitaal en geanimeerd 3D-model van Stad Gent in micro en in macro.

Zoveel mogelijk partners betrekken en gebruik laten maken van dit virtueel stadsmodel hoort bij de taakstelling. De digitale 3D-maquette heeft ook een tijds-dimensie, "Gent in 4D" dus als teletijdsmachine. Meer dimensies leiden tot Multi-D (zoals daar zijn: geluid, budget, ...).

Concrete taakstellingen van "Gent in 3D" zijn :

 • Inwinnen van 3D-data over Stad Gent, ondermeer door inzet van diverse 3D-scantechnieken
 • Ondersteunen van 3D-projecten van stadsdiensten
 • 3D-expertise inzetten bij uitwisseling van 3D-data tussen diverse partners
 • Kennisdiffusie in samenwerkingsverbanden inzake onderzoek, onderwijs, ontwikkeling in 3D
 • Promoten van inzet van 3D-communicatie
 • De factor tijd als 4de dimensie meenemen: hoe zag Gent er uit in het verleden, hoe vandaag, en hoe zal het er in de toekomst uit zien ?
 • Demonstreren van VR-apparatuur aan inwoners en bezoekers van Stad Gent
 • Conversies van 3D-datasets voor gebruik in verschillende softwareomgevingen
 • Inzet van 3D-printing ifv toepassingen binnen de stadsdiensten
 • Coördineren van deelprojecten die 3D-gebruik optimaliseren
 • Inzetten op innovatie inzake de smart-city aspecten van de virtuele stad
 • Initiatie-sessies organiseren (inzake 3D-tekenen, programmeren ifv bewegende 3D-modellen, storytelling ifv game development)
 • Ontsluiten van 3D-data ondermeer door het beschikbaar stellen van Open 3D-data
 • Door de hoeveelheid data die 3D-modellen vergen, hoort hier ook de problematiek van big-data bij
 • Synergieën stimuleren tussen diverse beleidsdomeinen (beleidsvoorbereidend, ondersteunend en evaluerend) gebruik makende van 3D-technologie
 • Inzet van 3D-game engines om animaties en leven in het 3D-model te brengen
 • ...

"Gent in 3D" wordt aangestuurd door het 3D-team van Dienst Data en Informatie binnen het Departement Bedrijfsvoering van Stad Gent.