mobile scanning a-vergroot.jpg
3D-mobile scanning 2010 Gent

3D-scannen al rijdend

Met een voer(of vaar)tuig

3D-scannen al rijdend is een mogelijkheid om vlug het openbaar domein in kaart te brengen. Alles wat van op de openbare weg zichtbaar is, kan zo in kaart worden gebracht, zowel infrastructuur, als gevels van gebouwen en straatmeubilair.

De Stad liet in 2010 een proefproject bij middel van rijdend scannen, zogenaamd Mobilescanning uitvoeren.